MNL-OL-XIX-A-83-b 3096-3160/1963

3097/1963. A műszaki egyetemi beruházásokról, valamint a Győri Műszaki Egyetem megvalósításával kapcsolatos kérdésekről

M i n iszte rta nács Budapest, Országház I itkarsaqa 00#0 ■ M. T. határozat száma : 5097/963 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: a műszaki ogyátérni beruházásokról, valamint a Győri Műszaki E ;yetom magv.alősitásával kapcsolatos kérdést Készült : 44 pld o :rol. /// .ZF. Kapták Dátum Szám Név . Dátum Szám Név 1 Kádár János 25 Dobi István 2 Münnjch Ferenc 26 Rónai Sándor 3 Apró Antal 27 Szónási Gáza 4 Kállai Gyula / 28 Brutyó János 5 Fehér Lajos /i* £ 29 Szurdi István 6 Fock Jenő 3o Párdi Imre 7 Péter János 31 Nyers Rezső & t / 8 Papp János 32 Barkóczi Imrc/*o 9 Czinege Lajos 33 Sándor József lo Timár Mátyás 34 Gáspár Sándor f t 11 Nezvál Ferenc 35 Czottnor Sándor^^^ * 12 Gs-ergő- Jáno 2 6-37 Oczol János á! 13 G-&01 tner Sá«dB-r>átv*i--rt^< ’ y 38 Gál Tivadar 14 Nagy Józsefné 39 Czilczer György 15 Losonczi Pál 4o Jogi osztály 16 Tausz János 41 Äx ,Darabos Iván 17 ­IncEo Jono / 18 Kovács Imre 19 Trautmann Rezső 2o Kossá István f---------­- ■' 1 • 21 11 ku Pál 22 Doloschall Frigyes 23-Kish áz i Ödön ^ 24 Ajtai Miklós Minőségi-ny. 9451 (I) ML ol vív - A - - b - i<?9 V J MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom