MNL-OL-XIX-A-83-b 3096-3160/1963

3096/1963. A Dunai Cement- és Mészmű üzembehelyezéséről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3o9ő/963 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: a Dunai Cement és Mészmii üzembehely zéséről. Készült : 43. pld * z Kapták Dátum Szám Név . Dátum Szám Név * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kádár János 25 Müjojaich Ferenc 26 Apró Antal, 2? Kállai Gyula 28 Fehér La jö^ 4*6 29 Fock Jená 30 Péter János 31 Papp Jáncs 32 Czinege Lajos 33 Timár Mátyás 34 Nezvál Ferenc 35 fí-s-STga'36-37 38 Nagy Józsefnó 39 Losonczi Pál 4o Tausz János ^ Incno Jonő Kovács Imro Trautmann Rezső Kossá István Ilku Pál Doloschall Frigyes K-i-shá-z-L - Ödön V+rc? ^ Ajtai Miklós Minőségi-ny. 9451 (T) Dobi István Rónai. Szónási Gáza Brutyó János Öfcurdi István Párdi Imre t Nyers Rezső /t t / Barkócz i Imro & & Sándor Józsof Gáspár Sándor t G&o 11 ne.1 r~3'ándoi?-Gu A írl” J ánu j - 4*<*^r* Gál Tivadar Czilczer György' Jogi osztály r v z ML oL yi/^4- ScU/ftCl á MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom