MNL-OL-XIX-A-83-b 3121-3170/1962

3121/1962. Magyar-finn légügyi egyezmény jóváhagyása

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY X Készült* 44 példányban A 2 6' • sz« példány Kap j ák: a Kormány tagjai, Hollai Imre elvtárs, Szurdi István elvtársi A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3121/196^. határozata a magyar-finn légügyi egyezmény jóváhagyásáról» A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1»/ jóváhagyja a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztár­saság Kormánya között Helsinkiben 1962« évi február hó 13, napján aláirt Légügyi Egyezményt, egyben 2*/ felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősí­tése iránt a Népköztársaság Elnöki Tanácsához előterjesztést tegyen* Budapest, 1962* május 3« Kádár János s.k, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke 4 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom