MNL-OL-XIX-A-83-b 3121-3170/1962

3121/1962. Magyar-finn légügyi egyezmény jóváhagyása

ŰD4Í íjrOi ■ c Tárgy: A magyar-finn légüg& Közlekedés- és Postaiigyi Minisztérium 00159/1962. egyezmény jóváhag. 50 példány Jjá /Karáth Ferenc/ zté-riumi titkárság %gyar forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkáraá^i, jft-, Budapest. Idezártan 50 példányban megküldjük aj^PTr-finn légügyi egyezmény jóváhagyásáról szóló előterjesztésünket^és kérjük, hogy annak a Kormány elé terjesztése iránt sziveáTcedjék intézkedni. játr I ( i Budapest, 1962. április 21.\3JJL/ I tS / í «r í- ! MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom