MNL-OL-XIX-A-83-b 3121-3170/1962

3121/1962. Magyar-finn légügyi egyezmény jóváhagyása

c?0/£á. Minisztertanács Titkársága Budapest Országház M. T. határozat száma : 3121/9S2 Készült : 44 pld M. T. ülésének napja : Minősítés : (A határozat kelte) Tárgy: kiselejtezve / V S W- Mw fku. ?Co iu. Magyar-finn légügyi egyezmény jóvá­Elküldés napja : hagyása. S’ ' V t . Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 ? ádár Ja.no $ 26 Rónai Sándor 2 íi ünnich Ferenc 27 Szénási Gáza 3 A pró Antal 23 Brutyó János 4 í .állai Gyula / 29 Szurdi István 5 í iszku Bálrks*t 3o Párdi Imre 6 í ’ock Jená 31 Gáspár Sándor 7 I »éter János 32 Barkóczi Imre 8 I >ap János 33 Sándor József 9 C íz iné 30 Lajos 34 Kiss Dezső lo I íyeres Rezső 35 Gzottner Sándor 11 I íezvál Ferenc 3 7- Í3 Oozel János 12 C ísergo János 33 Gál Tivada^,., 13 ízottner Sándor 39 Czilozer György 14 I fagy Józsefné 4q Jogi osztály 15 ] jaonosnczi Pál 41 Hollai Imre 16 pausz János 17 tncze Jenő 18 ] tovács Imre / 19 Preutmann Rezső t n A r aV\ 2o lossa István \ <^X " í J 21 11ku Pál 22 öoleschall Fng,yas n O fl 1 i ? jl / 23 Kisházi Ödön / -=:Av öl'X I Ysr h <? ^ V- ^ ^ / 24 ^tai^Miklós 1 25 Ö0bi ÍStván Minöségi-n y. 945t (T) A MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom