MNL-OL-XIX-A-83-b 3131-3200/1961

3131/1961. A termelőszövetkezetek 1961. évi termelési terve és bevétel-kiadási költségvetése

) y TŰK. irattár 00/621,y6*f Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma 3131/961 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: Tsz-ek 1961. évi termelési terve és bevétel-kiadási költségvetése. Készült 45 pld Elküldés napja : Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János 26 Brutyó János ^ 2 Mtumich. Ferenc \ 27 Kiss Károly/ve 5 Apró Antal 28 Szúrdi István 4 Kállai Gyula 29 Friss István ^ 5 Dobi István 3o Fock Jenő /$ t­6 Hónai Sándor 51 Barkóc z i Imre (á« ? Szénási Géza 52 Sándor József 8 Sik Endre ^35"*54 Oczcl János t'J w 9 Biszku Béla 55 Ozottnor Sándor lo Gzinege Lajos 3ó Gál Tivadar 11 Nyers Rezső 37 Czilczcr Györgf'1 12 Nezvál Ferenc 3e Jogi 0SZto 13 Gsorgő János 39 Gáspár Sándor 14 Czottner Sándor 4o Németh Károly 15 Nagy Józsefné 41 Szász Jánosi IS Losonczi Pál 42 Varga András t. 17 Tausz János 18 Inczo Jenő 19 Kovács Imre 2o Trautmann Rezső 21 Kossá István 22 Benke Valéria 23 Dolcschall Frigyea 24 Kisházi Ödön Í / 25 Kiss Árpád 1 ** cy V lf-***^ r A- t J-» J Minőséginy. 9451 (T) I Minősilés : MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom