MNL-OL-XIX-A-83-b 3151-3200/1960

3151/1960. A KGST országokkal 1961-1965. évi árucsereforgalmi megállapodásokról

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 31pl/l96o Készült : 42 pld M. T. ülésének napja: __________ (A határozat kelte) T q r 9 y L a KGST országokkal 1961-65. évi árucsereforgalmi megállapo­dásokról. Minősítés :Vf Elküldés napja : VI. 7. Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár Jánosi1 / > 36 Gál Tivadar 2 Münioh Fsrenp 37 Czizlcer György 3 Apró Antal 33 Jogi osztály 4 Kállai Gyula 39 Szász János 5 Dobi István 6 Rónai Sándor 7 Szánási Géza 8 Sik Endre 9 Biszku Béla lo özinage 'Lajos 11 Nyers Rezső 12 Nezvál Ferenc 13 Csergő János 14 Czottner Sándor 15 Nagy Józsefné 16 Losonozá Pál 17 Tausz János 18 Incze Jenő 19 Kovács Imre 2o Trautmann Rezső 21 Kossá István 22 Benke Valéria 23 Dolescháll Frigyes 24 Kisházi Ödön 25 Kiss Árpád 26 Brutyó János f . 27 Kiss Károly /•**>. 28 Szurdi István 29 Friss István 3o Fock Jenő n t' . 31 Barkóczi leire -A*t, 32 Sándor József í) 33-34 Oczel János 35 Gzottnor Sándor /} . /3T ) xw ,Minőségi-ny. 9451 (T) 4 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom