MNL-OL-XIX-A-83-b 3151-3200/1960

3151/1960. A KGST országokkal 1961-1965. évi árucsereforgalmi megállapodásokról

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY "tr 42 sz. példányban példány Kap ,ják; a Kormány tagjai. Friss István elvtárs, Szurdi István elvtárs, Szász János elvtárs. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3151/1960. sz. határozata a KGST országokkal kötött 1961-65. évi árucsereforgalmi megállapodásokról. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1. / tájékoztatásul elfogadja a külkereskedelmi miniszter beszámoló­ját a KGST országokkal ezideig megkötött 1961-65. évi hosszú­lejáratú árucsereforgalmi megállapodásokról; 2. / elismeri, hogy azok az elvtársak, akik az árucsereforgalni meg­állapodások előkészitésében, megtárgyalásában és megkötésében résztvettek, jó munkát végeztek; 3. / felhivja az Országos Tervhivatal elnökét és valamennyi érdekelt minisztert, hogy a megállapodások keretében vállalt szállitási és átvételi kötelezettségeket a II. ötéves terv kidolgozásakor maradéktalanul vegyék figyelembe, és az azok teljesitésóhoz szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg. Budapest, i960, junius 2. Dr. Münnich Ferenc s.k. a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom