MNL-OL-XIX-A-83-b 3086-3150/1959

3086/1959. A termelőszövetkezetek megszilárdításával kapcsolatos 1959. évi intézkedések

Minisztertanács Hivatala Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3086/959 M. T. ülésének napja (A határozat kelte) Tárgy: Tsz-ek megszilárditásával kapcso­latos 1959 évi intézkedések* Készült-: JL3 0­. pld­Minősítés : szig.titk* Elküldés napja :7,1, 3-f-33-j,d 6, — z/ *Fl 3*f*tKi,*l**i /fMlf V./(■ r /OS-X Kapták Dátum 19 Szóm N é 1 2 3 4 5 6 7 8 Kádár János e , Münnich Ferenc, e A*. • Apró Antal e «*. , Marosán György e(*-r Kállai Gyula e v*. Dobi István e Hónai Sándor e Szénási Géza 9» Sí k Endre e 10 11 12 13 14 15 16 17 2o,fc& 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 e Biszlcu Béla e Hévész Géza e Antos István e Nezvál Ferenc a Csergő János e Gzottner Sándor e Nagy Józsefné e Döfeei Imre e Incze Jenő e Kovács Imre e 'Pausz János e Trautmann Rezső e Kossá István e Benke Valéria e Doleschall Frigyes e Kisházi Ödön e Kiss Árpád e Gáspár Sándor e Kiss Károly e Szurdi István e Friss István e Fock Jenő e ^ Barkóczi Imre e .\t ^ Apró Antal e /►/, / Oczel János e • \ Dátum Szám Ml JA ^ 37 33 39 40 41 42 51-looi lol-13d *3 Név / 36 Olt Károly e Gál Tivadar e Gzilczer György e Jogi oszt, Gzottner Sándor e Fehér Lajos e Simát Somogyi Miklós e , -ig Sándor József e fó.** -ig Varga András e mc V -«rr %r TJ­1 qlf Ck fi ML-01 6445 Miüógégi-nyoinda u ö b Ji 9 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom