MNL-OL-XIX-A-83-b 3603-3635/1956

3609/1956. A Honvédelmi Minisztérium által átadandó épületek felhasználásáról

Melléklet a Minisztertanács sz. határozatához: 1. sz. A Honvédelmi Minisztérium által átadott épületeket az alábbi célra kell felhasználni. 1. / Budapest, Kossuth Akadémia V.sz. épülete kórház céljára 5o ágy, 2. / Békéscsaba, lazarett épület, kórház céljára 5® ágy, 3*/ Cegléd, lazarett épület, kórház céljára 5® ágy, 4. / Esztergom, lazarett épület, kórház céljára 5© ágy, 5. / Gyöngyös, lazarett épület, kórház céljára 5* ágy, 6. / Kaposvár, lazarett épület, kórház céljára 5* ágy, 7. / Kalocsa, lazarett épület, kórház céljára 5* ágy, 8. / Kiskunfélegyháza, lazarett épület, kórház céljára, ^ 5© ágy, 9. / Miskolc, 5»sz. Honvéd Kórház, kórház céljára loo ágy, 1©./ Pécs, Plenvéd Kórház, kórház céljára 25® ágy, 11. / Debrecen,4.sz. Honvéd Kórház, kórház céljára le© ágy, 12. / Szolnok, lo.sz. Honvéd Kórház, kórház céljára 25® ágy, 13. / Várpalota, Landler Jenő laktanya, kórház célj. 2c© ágy, 14. / Slagótarjárni Laktanya kórház céljára 30« ágy, Az Egészségügyi Minisztérium a Salgótarjánban tervezett uj kórház beruházási keretét köteles visszaadni. 15. / Kecskemét, lazarett épület, SZTK x’endelő céljára 16. / Budapest. Egészségügyi Tudományos Kutató Intézet. /Vi.Káréiina ut 29-31#/ Az Egészségügyi Minisztérium részére, kutató intézet céljára. Beruházási keret visszaadása ellenében. 17*/ Szeged, Hadte stparancsnokság /Sztálin, krt.97«/ a Szegedi Oryostudományi Egyetem bővitése a Vörösmarthy u. 3.SZ. épület leadása ellenében. 18. / Budapest Kossuth Akadémia, Pápai Pariz épület /XXVTI.sz. épület/ Az Orvostudományi Egyetem diákotthona céljára, melynek elle­nében az egyetem jelenlegi VIII. Üllői ut 2©.sz. alatti di­ákotthonát lakás létesitésere köteles átadni. 19. / Budapestr Park Szálló /VIII.Baross tér 2.sz./ 18© szobás szálloda céljára. A honvédség itt lakó 132 tiszt­jét a Honvédelmi Minisztérium részére biztosítandó lakásokban kell elhelyezni. A I32 ogy szoba kenyhás lakás a Fővárosi Ingatlanközvetítő Vállalat utján biztosítandó. 72 lakás költ­ségét a Honvédelmi Minisztérium,,6© lakás költségét / á 4-5.000 Ft/ pedig a Belkereskedelmi Minisztérium köteles fedezni. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom