MNL-OL-XIX-A-83-b 3603-3635/1956

3609/1956. A Honvédelmi Minisztérium által átadandó épületek felhasználásáról

-2' 2*./ Kecskemétt Hadtestparancsnakság épülete* 2« tantermes iskola céljára. 21. / Crict vált kastélyépület. 12* fős gyógypedagógiai intézet céljára. 22. / Kiskunfélegyháza. Honvéd Elhelyezési esztály épülete. Általános iskolai napközi otthon céljára. 23. / Miskolcf Bocskay laktanya. A laktanya egy részét a Belügyminisztérium által használt Mis­kolc, Rudas László u.la.sz. alatti 36 tantermes iskola felszaba­dítása érdekében a Belügyminisztérium részére kell átadni, a Belügyminisztérium köteles a Rudas László u.le.sz. alatti épü­letet iskola céljára 1956. december 31-ig visszaadni és ennek ellenében a Bocskay-'laktanyában a jelenlegi helyiségével azonos alapterületű helyiségre tarthat igényt. A laktanya fennmaradó részének felhasználására 1956. október 15-ig kell javaslatot készíteni. 24-./ Budapestf Kossuth Akadémia, III.sz. épülete. I2aa fős mozi éálgzinház céljára, beruházási keret visszaadása ellekében. 25. / Budapest. Üllői úti Kiss János laktanya kulturháza. Kulturház és mozi céljára, beruházási keret visszaadása ellené­ben. 26. / Pécsf tiszti klub épülete, A városi tanács részére, kulturház céljára, beruházási keret visszaadása nélkül. 27«/ Mikepércs. szertárépület. Raktár céljára, beruházási keret visszaadása ellenében kb. 2.5®o m2. 28. / Sövéavháza, táberépiilet egy része. JBaktár céljára, beruházási keret visszaadása ellenében kb. 6©o m2. A tábor másik részéből lakás létesítendő. 29. / Ózdf Becskay laktanya eg;> része, raktár céljára, beruházási keret visszaadása ellenében kb. 1.55® »2. AaJtᣠtanya másik részéből irodák behelyzésével közvetve lakás létesítendő. 3®./ Kiskunfélegyháza, elhelyezési anyagraktár raktár céljára kb. 6c m2. 31. / Miskolc, Bajcsy Zsilinszky laktana. A Miskolc városi tanács Vb. Közlekedési Vállalata részére gépkocsi telephely céljára. Beruházási keret visszaadása nélkül. 32. / Pécs. Petőfi laktanya. Az épület egy része a Bauxitbánya Vállalattal kapcsolatban Pécsre helyezendő belügyi zászlóalj részére biztosítandó laktanya céljá­ra. Az épület másik részét 3 hónapi időtartamra a Belügyminiszté­riumnak kell átadni ujenckiképzésre azzal, hogy utána köteles ezt a részt a Bauxitbánya Vállalatnak iroda céljára átadni. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom