MNL-OL-XIX-A-83-b 3561-3602/1956

3561/1956. A Tiszavidéki Vegyikombinát beruházásának megkezdése érdekében teendő intézkedésekről szóló 3495/VII.16./1956. számú határozat kiegészítéséről

Minisztertanács Titkársága Budapest Országház M. T. határozói száma : Í-U7 M. T. ülésének napja : ........ /v (A határozat kelte) f Lq.r g У a Tiszavidéki Vegyikombinát beruházásának megkezdése érdekében teendő intézkedésekről szóló 3495/ V11.16./195§. s zámu hetára zatának kiégé szitáséról. Készült : 55 pld Minősítés : J./ h ' 4f / ^ 42 - 15­AHo.WrfjL. f*­UIjJlAjz, Elküldés napja n № Kapták Szám Név Dátum Szám 2 Szőke György 3 Hidas István at 4 Apró Antal 1 5 Mekis József *~£ 6 Erdei ^erenc A ^ 7 Marosán György-Y 8 Erdélyiné A <? 9 Antos István lo MDP KV. Ipari oszt. 11-15 Házi Árpád H 16-19 Csergő János 20-22 Bognár József 23-24 Olt Károly 25-27 Szabó Gergely 28-30 Szíjártó Lajos 31-33 Tausz János 34 Román József 35-37 Bebrits Lajos 38 Darvas József 39 Tarutmann Rezső ' 4o Halász József 41 Papp István w 42 Friss István 43 Soltész Károly A ’ 44 Béréi Andor , 45 Tóth Károly v* 46 Dombováriné f Dátum N é A MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom