MNL-OL-XIX-A-83-b 3561-3602/1956

3561/1956. A Tiszavidéki Vegyikombinát beruházásának megkezdése érdekében teendő intézkedésekről szóló 3495/VII.16./1956. számú határozat kiegészítéséről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA У?Ь'6Э C'fii/í* A Határozatok Tára nem közli« Készült « ??,. példányban* ».... 1. számú példány. Kapják: a MT.Elnökségének tagjai, Antos István elvtárs, MDP.KV.Ipari osztály, Házi Árpád elvtárs : pl., Csergő János elvtárs 4 pl«? Bognár József elvtárs 3 pl«$ Olt Károly elvtárs 2 pl., Szabó Gergely elvtárs 3 pl., Szijártó Lajos elvtárs ^ pl., Tausz János elvtárs, 3 pl. Román József elvtárs, Bebrits Lajos elvtárs, 3 pl. Darvas József elvtárs, Trautmann Rezső elvtárs, Halász József elvtárs, Papp István elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 3561/IX.12./1956.SZ. liât arözata a Tiszavidéki Veg.y ikombinát beruházásának megkezd és e, ^érdekében teendő intézkedésékről szóló 3495/VII.16./1956. számú határozatának kicgészi­téséről. A Minisztertanács a Tiszavidéki Vegyikombinát beruházásának megkezdése érdekében teendő intézkedésekről szóló 3495/VII,16./1956.MT . számú ha­tározat 5./ pontját az alábbiakkal egésziti ki: A devizaszükségletre vonatkozó számadatok tájékoztatásul szolgálnak; A Minisztertanács a devizaszükséglet végleges keret összegét a tervezé­si feladat jóváhagyásakor fogja meghatározni. Budapest, 1956. szeptember 7» Mekis József s.k. a Minisztertanács elnökhelyettese, MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom