MNL-OL-XIX-A-83-b 3546-3560/1956

3546/1956. Az 1956/57. évi magyar-osztrák árucsereforgalmi tárgyalásokról

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos 1 Készült: .. .3.0. példányban. ............1. sz.példány. Ka p,ják; az Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Bognár József elvtárs, 2 pH. Horváth Imre elvtárs, 3 pld. Olt Károly elvtárs, 2 pld. Háy László elvtárs, Halász József elvtárs, Marai László elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3546/VIII.29./1956. számu határozata az 1956/57.évi magyar-osztrák árucsereforgalmi tárgyalásokról. 1. / A Minisztertanács megbizza a külkereskedelmi minisztert,hogy az 1956/57.évi magyar-osztrák árucsereforgalmi tárgyalásokra magyar részről a delegáció vezetőjét kijelölje. 2. / A delegáció törekedjék a volumen 20 ^-os emelésére és ennek meg­felelő 3-3 ^5 M З'-оэ overdraft elérésére. 3. / A Minisztertanács felhatalmazza a tárgyalások vezetőjét az elér­hető import kontingensektől függően 5 M / erejéig reexportcikkek kontingentálására. 4. / Amennyiben a tárgyalások folyamán szükségesnek és célszerűnek látszik, úgy a delegáció elfogadhat változatlan árulistákkal tör­ténő meghosszabbitást és megállapodhat egy,a későbbiekben magasabb sikon folytatandó kereskedelmi tárgyalásokban. Budapest , 1956.augusztus 28. Hidas István s.k. a Minisztertanács első elnök- helyettese. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom