MNL-OL-XIX-A-83-b 3546-3560/1956

3546/1956. Az 1956/57. évi magyar-osztrák árucsereforgalmi tárgyalásokról

SZIGORÚAN TITKOS í Készült 2 példányban. Jo Kapj ák: Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Bognár József elvtárs,2. Horváth Imre elvtárs^? Olt Károly elvtárs, Háy László elvtárs, Halász József elvtárs, Marai László elvtárs. /)9Í0 Q^-f £> о /oV^ ! G^'aJ "Ájsijfcu, Vw • A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 35rrb/ŰH .24.1 Z. határozata az 1956-37.ávi magyar-osztrák árucsereforgalmi tárgyalásokról. 1. / A Minisztertanács megbizza a külkereskedelmi minisztert, hogy az 1956—57j»évi magyar-osztrák árucsereforgalmi tárgyalásokra magyar részről” a delegáció vezetőjét kijelölje^. 2. / A delegáció törekedjék a volumen 2o %-os emelésére és ennek meg­felelő 3-3»5 M #-os overdraft elérésére. 3. / A Minisztertanács felhatalmazza a tárgyalások vezetőjét az el­érhető import kontingensektől függően 5 M 0 erejéig reexport cikkek kontingentálására. 4. / Amennyiben a tárgyalások folyamán szükségesnek és célszerűnek látszik, úgy a delegáció elfogadhat változatlan árulistákkal tör­ténő meghosszabbitást és megállapodhat egy, a későbbiekben magasabb sikon folytatandó kereskedelmi tárgyalásokban. Budapest, 1956. augusztus /: Hidas István :/ a Minisztertanács első elnökhelyettese. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom