MNL-OL-XIX-A-83-b 3516-3545/1956

3516/1956. A magyar atomerőmű létesítésére vonatkozó egyes kérdésekről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3 516/VTII » 3 • /1956 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Lq-..r...g,L.:.... a magyar atomerőmű létesíté­sére vonatkozó egjres kérdésekről. Készült : 26 pld Minősítés : , •&/ /3 ' (£>, !%/ !, /;-------л 'лг "t./íit-rn/.zrdf. Sz igoruan t it ko s î ^ "'/Зд/ ' //h > 'С гъ e Elküldés napja VIII. 3. Kapták Szőke György Hidas István y Apró Antal W t Vo-<kv Mekis József ^ Erdei Ferenc Yc Erde iné ' t. Antos István Bognár József Horváth Imre Olt Károly , Kits Àrçâd ^ < Halász József u-e* Marai László g* Friss István , Bolt Lajos ^ Kissné Soltész Károly s' & Házi Arpád ли­h&sibsi. cL*. s Li- & MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom