MNL-OL-XIX-A-83-b 3516-3545/1956

3516/1956. A magyar atomerőmű létesítésére vonatkozó egyes kérdésekről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos ! Készült: ..2$.. példányban. . ...Л/.. sa,példány. Kapják: az Elnökség tagjai, Antos István elvtárs 1 pl. Bognár József elvtárs 1 pl Horváth Imre elvtárs 1 pl. Olt Károly elvtárs 1 pl. Kiss Árpád elvtárs 1 pl. Halász József elvtárs 1 pl Marai László elvtárs 1 pl. A MAGYAR NÉPKÖZT ÁRSASÁG MINISZTERT AN ÁCSÁNAK 3516/VIII.5./1956.számú határozata a magyar atomerőmű létesitésére vonatkozó egyes kérdésekről. 1./ A Szovjetunió erőmű tervfeladatainak elkészülte után az erőmű tipusának kiválasztása céljából a Gazdasági Kapcsolatok Pő - igazgatóságától a terveket meg kell kérni. Felelős : Országos Atomenergia Bi­zottság elnöke. 2. / A kutatási kapacitás biztosítása érdekében illetékes szovjet szervekkel 1956.szeptemberében meg kell kötni a keretszerző­dést úgy,hogy az atomerőmű legkésőbb 1963-ig üzembehelyezhe­tő legyen. A keretszerződés aláirására a Minisztertanács Kiss Árpád elvtársat felhatalmazza. 3. / 1956. IV.negyedévben meg kell inditani az erőmű terveinek az adaptálását és ehhez illetékes szovjet szervektől tervező szakértőket kell kérni. Felelős: Országos Atomenergia Bi­zottság elnöke. 4. / Az Országos Tervhivatal elnöke a második ötéves tervben gon­doskodjék megfelelő beruházási fedezet biztosításáról. Budapest , 1956.augusztus 3. Hegedűs András s.k. a Minisztertanács elnöke. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom