MNL-OL-XIX-A-83-b 3421-3445/1956

3421/1956. Az inkurrens készletek kiselejtezéséről, ill. belföldi értékesítéséről külkereskedelmi vállalatoknál

6773 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos ! Készült: . :■.. példányban I ...........+.. sz,.példány • • • • » Kapják: Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Szabd Gergely elvtárs, Béréi Andor elvtárs 6 pld,, Bognár József elvtárs 2 pld., Házi Árpád elvtárs 5 pld., Olt Károly elvtárs 2 pld., Tausz János elvtárs 3 pld., Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 2421/VT.9./1956. számú határozata az inkurrens készletek kiselejtezéséről, illetve belföldi értékesítéséről külkereskedelmi vállalatoknál. 1,/ A Minisztertanács hozzájárul ahhoz,hogy a külkereskedelmi vál­lalatoknál 74 millió forint értékű, külföldön nem értékesíthető árukészletet kiselejtezzenek,illetve belföldön értékesítsenek ugy>hogy a selejtezés,illetve belföldi értékesítés 36 millió forintnál több veszteséggel nem járhat. A kiselejtezendő,illetve értékesítendő cikkek árának megállapí­tását a külkereskedelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyet­értésben végezze. Jelen határozat végrehajtását a pénzügyminiszter ellenőrizze, 2«/ A Minisztertanács a végrehajtásra kerülő selejtezésből,illetve belföldi értékesítésből adódó veszteség fedezetére a 65 10001 "Külkereskedelmi Minisztérium; Vállalatok pénzgazdálkodása" cin 46 Vállalati egyéb kiadás rovatán 36 millió forint összegű pót­hitelt engedélyez. Budapest, 1956.junius 9. Hegedűs András s.k. *-A a Minisztertanács elnöke, MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom