MNL-OL-XIX-A-83-b 3421-3445/1956

3421/1956. Az inkurrens készletek kiselejtezéséről, ill. belföldi értékesítéséről külkereskedelmi vállalatoknál

w Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3Ul M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy:az inkurens készletek kiselej kezeséről,illetve belföldi értékesít külkereskedelmi vállalatoknál Készült 35 pld Minősiiés : Szigorúan titkos^y^^i^ Ji-ST, V/, U, ÁC/lt; 3/t _____________________________iMíillL so rol Elküldés napja : /al Kapták Dátum Szám Név 2 Szőke György 3 Gerő Ernőw»jo^v 4 Apró Antal </* 5 Hidas István V",^ 6 Mekis József K » 7 Erdei ]£erenc v 'c 8; Antos István 9 Szabó Gergely lo-15 Béréi Andor 16-17 Bognár József 18-22 Házi Árpád 2 3-24 Olt Károly 2 5-27 Tausz János 28 Halász József ^'f 29 Tauszk u.yörgy 3o 1 32 Friss 1stván_ Solt -^ajos jíi Kissné Dátum Szám Név 31 32 //12) /13 v-r, \ iY-X'4V /( jWk ! MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom