MNL-OL-XIX-A-83-b 3401-3420/1956

3401/1956. A terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás büntetéséről szóló 1047/1956/VI.3./ sz. határozat kiegészítése

\l 7 г M i n isztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : . 3 ho У M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) T á r g у : д terhesség megszakitasaval kapcsolatos kérdések szabályozásáró és a magzatelhajtás büntetéséről szóló lo47/956 VI.3 sz.hat.kiegészít Készült : 25 pld Minősítés : Szigorúan titkos in^Z- ' *, *f, *■ -, 'V УЗ, Elküldés napja : И 6 Kapták Dátum Szám Név 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-24 Szőke György Gero Ernő rvrtW** Apró Antal , Hidas István ff üiekis József у Erdei Ferenc ^ MDP. Adm .o sz t. 1^ггг>^- Román József Kiss árpád Olt Károly Non György Molnár Krik Halász József, Rigler Jyörgy Jh Tauszk yörgy Papp István У (У Friss István , Solt ^ajos fC Kissné f Házi Árpád J * MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom