MNL-OL-XIX-A-83-b 3401-3420/1956

3401/1956. A terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás büntetéséről szóló 1047/1956/VI.3./ sz. határozat kiegészítése

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA afSjTjt)/ Szigorúan titkos f Határozatok Tára nem közli, Készjiltj_ 25 példányban. sz.példány. \X^ KapjÁki a MT. Elnöksége tagjai, MDP, Ко zp 4 Vo z, Adni ni s z t r a 11V o. Román József elvtárs, Kiss Árpád elvtárs, Olt Károly elvtárs, Non György elvtárs, Molnár Erik elvtárs, Halász József elvtárs, Rigler György elvtárs, Tauszk György elvtárs, Papp István elvtárs, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 34-ol/VT,5>/1956, száma határozata a terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és A. tás büntetéséről szóló lo4-7/956/VI, á.sz.határozat kiegé­szítésé. A^Minisztertanács a nők egészségének fokozottabb védelme és a terhes­ség megszakítása körüli eljárások enyhítése érdekében a következőket határozza: 1,/ Biztosítani kell a megfelelő fogamzásgátlószerek gyártását és alacsony áron való korlátlan forgalombahozatalát. A teendő intézkedésekért együttesen felelős a vegyipari és az egészségügyi miniszter, 2./ Az igazságügyminiszter az egészségügyi miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben 3o napon belül tegyen előterjesztést a magzatelhajtással kapcsolatban jelenleg érvényben lévő rendelkezé­sek módosítására az alábbi irányelvek figyelembevételével: a. / a terhességek megszakításának engedéllyel, intézetben történő végrehajtása nem esik büntető rendelkezések alá. b. / Az engedély^nélkül végzett terhességmegszakitás magzatelhajtás, azt büntetni kell, azonban enyhíteni kell az anyára és az orvos­ra vonatkozó büntetési tételeket, 1.Л MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom