MNL-OL-XIX-A-83-b 3241-3275/1956

3241/1956. A magyar állampolgároknak a népi demokratikus országokba való kiutazásának megkönnyítéséről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3M//w3//mA M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) T á a r g y : A magyar állampolgároknak a^népi demokratikus országokba való kiu­tazásának megkönnyitásáről. Készült : 35 pld Minősítés 'V. : !'?, / - >/ ' Jr- 3-7 Szigorúan titkos _____________________1?á- ■ / / П. E lküldés napja : Kapták Dáfum Szán Név Dátum Szán Név \Ш к i3 2 3 4 5 6 7 8 9 lo-ll 12-14 15 16-18 19 20 21 22 25 . 24 25 26-28 Ц György // rno и- У» éré I У e Szőke Gerő Apró Antal \K Hidas István Mekis József Erdei Ferenc Köböl József Cinege Lajos Olt Károly Boldóczky János Piros László Bebrits Lajos Halász József ^ Papp István V Tauszk Györgyi Friss István Solt Lajos !'c Dombóváriné , Házi Árpád n-\. , Mar ai lg oe MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom