MNL-OL-XIX-A-83-b 3241-3275/1956

3241/1956. A magyar állampolgároknak a népi demokratikus országokba való kiutazásának megkönnyítéséről

>v MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos! A Határozatok Tára nem közli. készült 35 példányban, и , , .........* számú példány. Ka pják; a Minisztertanács Elnökségé­nek tagjai, Köböl József elvtárs /MDP/ Cinege Lajos elvtárs /MDP/ Olt Károly elvtárs 2 pld, Boldóczki János elvtárs 3 pld, Piros László elvtárs, Bebrits Lajos elvtárs 3 pld, Halász József elvtárs, Papp István elvtárs, Tauszk György elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 5241Л11.51./19%. sz. határozata a magyar állampolgároknak a népi demokratikus országokba való kiutazásának megkönnyítéséről. 1. / A Minisztertanács hozzájárul, hogy magyar állampolgárok; a, / rokoni látogatás /;apa, anya, testvér, házastárs, nagyszülő, unoka meglátogatása;/ céljából, valamint b. / egyes különleges esetekben /:pl. ha a kérelmező betegsége ott előnyösebb feltételek mellett gyógyítható;/ személyi igazolvánnyal utazhassanak a népi demokratikus országok­ba, A kiutazási engedély három hónapig érvényes, 2, / A külügyminiszter tájékoztassa a népi demokratikus országok kormá­nyait a jelen határozatról, s tárgyalja meg velük a beutazási enge­dély /;vizűm;/ kiadásának kérdését. Ezzel egyidejűleg közölni kell, hogy az utasforgalom kiszélesitése szükségessé teszi az utasok devizaellátásának biztosítását is. Az utasok legszükségesebb mértékű devizaellátása érdekében az érdekelt kormányokkal haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeményezni, Felelős; külügyminiszter és pénzügyminiszter. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom