MNL-OL-XIX-A-83-b 3036-3070/1956

3036/1956. A magyar-angol árucsereforgalmi és pénzügyi tárgyalásokról

Minisztertanács Titkársága Budapest Országház Dátum Szám Név Dátum Szám Név Lih 2 3 4- A 5 6 7 8 9-14 15-17 18-19 2o-24 25-26 27 28 29 30 51 Jl-M Szőke György, ^ero Ernő Apró Antal W Hidas István ifAr­Mekis József ^é Erdei Ferenc *%*)*+■ Antos István Béréi Andor Boldoczki János Háy László Házi Árpá Olt Károly Halász József u Tauszk György Friss István ( Solt Lajos í Donfbováriné . * nt’ ^ • 1 f\A 1 Y 1 V 4>~"""s Jf _ MKí)5ségi-n \ I Á -'í j/\r y. 94ft (T) / IM, tj ff 1 M. T. határozat száma : M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: a magyar-angol árucserefor­galmi és pénzügyi tárgyalásokról.' Készült: _ pld Minősítés: literi". /' __--------v- Szigorúan titkos! , ­■ $ * x, '+ 3 s 4 iA h ________________nó <. Elkü ldés napja : MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom