MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3035/1956

3001/1956. A villamosenergia-elosztó vállalatok műszaki és vezető adminisztratív dolgozóinak premizálása

1 ll!1} / / Miniszf-ertanács Titkársága Budapest, Országház M. T, határozat száma: 300l/l.2./1956. Készült : 45 pld M. T. ülésének napja: Minősítés : ./efßutj&LXrZ -f, (A határozat kelte) Tárgy: Szigorúan titkos t 9 o f~ //. . 0 ,yj f! f" A villamosener^ia elosztó válla­latok műszaki es vezető adminiszt­ratív dolgozóinak premizálása. Elküldés napja : 1.2. Kapták 2 Szőke György ( 3 Gerő Ernő ty • 4 Apró Antal Uí 5 Erdei Ferenc 6 Hidas István díUe­7 Mekis József 8 Szabó Gergely 9-lo Czottner Sándor t 11 Halász József 12 Papp István l* 13 Szász Márton 14-15 Kiss Árpád 16-21 Béréi Andor 22-23 Olt Károly 1 \ 24-28 RázlÁrpád« i 29 Friss István , 30 Solfc Lajos i 31 Dombóváriné MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom