MNL-OL-XIX-A-83-b 4561-4605/1955

4561/1955. 1.4 M dollár összegű boliviai exporthitel-üzlet engedélyezéséről

Minisztertanács Titkársága Budapest-, Országház M. T. határozat száma : M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) T a r 9 y1*4 M# összegű 'bolíviai ex­porthite lözlet engedélyezé­séről. Készült : 45 pld í Minősítés : 3*>( &1, 2®/ <S/ f 32, ' i Szigorúan titkos! # V /f>r /// M fa* Elküldés napja : xí) 3o Kapták Dátum Szám N é Dátum Szán Név jjj-JX 2 3 4 5 6 7 8-9 lo 11-16 17-19 2o-23 24^25 26-27 28 29 30 31-33 34 35 36 Szőke György Gerő Ernő wT » Apró Antal W Hidas István /V^VJTtű Mekis József \A Erdei Ferencf—f H^zi /rp^d 9f>(.Aw»ru>.y*^ Antos István Béréi Andor Boldoczky J<*nos Csergő J£nos H^y J-*8zló Olt X^roly Szalai József , > Halász József^r' Tauszk György ** Varga Sándor H, " Friss István , Solt Lajos ^~ tVasjl Dombóvári, S^ndomé MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom