MNL-OL-XIX-A-83-b 4561-4605/1955

4561/1955. 1.4 M dollár összegű boliviai exporthitel-üzlet engedélyezéséről

010 O I As MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos! ^ Készült 45 példánkban« számi példány. Kapják; Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Béréi Andor elvtárs 6 pld. Boldóczky János elvtárs 3 pld. Csergő János elvtárs 4 pld. Háy László elvtárs 2 pld. Olt Károly elvtárs 2 pld. Szalai József elvtárs, Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs, Varga Sándor elvtárs.3 pld. A Magyar Képköztársaság Minisztertanácsának »5«.AI;29./1955.se,. határozata M ^ Ö^S%6^Ü bolíviai GXrpOX^h.lL'feolÜzlO'fc engedelye zeserői> A Külkereskedelmi Minisztérium 1,4 M #-os keretben motorkocsikat adhat el Bolíviának hitelnyújtás mellett,. Bolivia részéről a szerződés megkötésekor előlegként a szállított áruk teljes ellenértékének 15 %-át, szállításkor pedig minden motorkocsi árának 15-20 %-át fizessék. A fennmaradó 65-70 %-os összegre legfeljebb 5 évc-s hitel nyújtható féléves részletekben történő fizetés mellett, A nyújtott hitel után évi 4,5 % kamatot kell fizetni, A szerződéskötéssel cgyidőbon, lehetőleg a kötés teljes értékére, a fizetési feltételnek megfelelően ütemezett - a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott külföldi bank által nyitott - visszavonhatatlan akkroditivet kell kapni, amelyben az akkredití­vet nyitó bank Az esedékességkor történő fizetést garantálja. Budapest, 1955» november 29. Hegedűs András s,k. a Minisztertanács elnöke MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom