MNL-OL-XIX-A-83-b 4231-4260/1955

4231/1955. Magyar-román nyugdíjegyezmény kötéséről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA (\y^ —0— A A Magyár Népköz társa sági Minisz te rtanác s ának 4231/V1.2y- /1955,sg. határozata magyar-román ny gdijegyezmény kötéséről. Budapest,1955, junius 14, A Minisztertanács hozzájárul a területi elven alapuló magyar-román nyugdíj egyezmény megkötését célzó tárgyalások meginditásanoz. A tár­gyalásokon javaslatot kell tenni arravonatkozólag, hogy az egyezmény időbeli korlátozást ne tartalmazzon«, A Minisztertanács felhatalmazza Réti Károly pénzügyminisztériumi főosztályvezetőt az egyezmény aláírására«, Gerő Ernő sk, i :\J M ^ >" 1 ‘~a % ni sz testanác s első e lnökhe lye 11 e s e«, /■^Szigorúan titkos! A Határozatok Tára nem közli. Kapják: Gerő Ernő elvtárs, Apró Antal elvtárs, ■ttidas István elvtárs, Mekis József elvtárs, Szálai Béla elvtárs, Antos István elvtárs, Béréi Ander elvtárs, Gáspár S ándor elvtárs, Boldoczky János elvtárs, Molnár Erik elvtárs, Olt károly elvtárs, Halász József elv társ, Tauszk..György elvtárs, Ettig Hág2X0 elvtárs. Készült 25 pld. .,5 sz.pld. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom