MNL-OL-XIX-A-83-b 4086-4114/1955

4086/1955. Az 1954. évi varsói nemzetközi geodéziai értekezlet határozatának jóváhagyásáról és végrehajtása feltételeinek biztosításáról

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : M Áf M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: Az 1954évi varsói nemzetközi geo­déziai értekezlet határozatának jóváhagyásáról és végrehajtása feltételeinek biztosításáról, Készült: .................4-fí­pl d Minősítés: ^ *f f ^" *6 ^ ~ 3fe' 3 7. 3«,-V 3 e? £ III. ■ /^V-ygr-^ V Elküldés napja : F in <r Dátum Kapták Szám Név Dátum Szám Név JL 10-12 13-14 15-16 17 18-19 20-21 22 3 Gero p 41 ű^p^TÍTs e. W 5 6-t Bat a e. ' MatoPcsi e. MDP KV. Administrativ osztály. Béréi e. Boldóczki e. Olt e. Czakó e. ' Házi e. /i*!, *»t 'Jy'rrJL Váhl Miklós / /4 1^.-0^.­Szabó G. vVvinéJ^ í/tv 23 Solt e. lü^­24 Tauszk e. 25 Gábor e. 26 Ettig e. 27 Pásztor e 2R lorváth s&a j o s 29 Hagy Imre — 30 |Priss e. 31 Jánosiné e. / / ^ /TAWlf^W íf c-VÍ '7j' W / / 1/ // Minőség^ ny. 55W mfJMm i MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom