MNL-OL-XIX-A-83-b 3035/1955

3035/1955. A népgazdaság 1955. évi terve - 1955. évi népgazdasági terv végrehajtását biztositó egyes intézkedések

M. T. határozat száma : 3 o*>±/t'j_ /(?,7//j> j I M. T. ülésének napja :............ ................................................... (A határozat kelte) Tárgy: 195!? évi népgazdasági terv végrehaj­tását biztositó egyes intézkedések". Minisztertanács Titkársága • ^ Budapest, Országház 2 I Szőke György i 5 ; Nagy Imre 4 : Gerő e u<! 6 I Apró e ősi < 7 , Hidas e 8 Piros e 9-11 Boldóczki e 12-15 Bata e 14-15 Olt e 16-17 Molnár Erik 18-19 Erdei Ferenc 20-21 Pogácsás György 22-25 Csergő János 26-28. Szalai Béla 29-32 Bognár e 33-35 Kiás Árpád 36-37 Altomáre Iván 38-40 Szobek e. ; 41-43 Szíjártó e. 44-4o Bebrits e 47-4§ Darvas József 49-51 Erdey-Gruz 52-53 Román e 54 Szabó János v 55-56 Háy László 57-58 Czottner e. 59-64 Béréi A , f 65-66 Házi Arpáá&6 jtf- §7 Czakó e. ' 68 ekis József f 69 - ;. t o 1 c s i e y-y 70 Andics Erzsébet t^vvx— 71 Antos István 7 2 Halmi Tibor 73 Keleti Ferenc 74 Lőrincz e 1 75 Péter György 7 6 Szabó Gergely vuo->z^^ 4^. 77 Tauszk György ^ 78 Gábor Mátyás ^ 7 9 Rigler e ta 80 Szász Márton q .81! Papp István ^ , 1 82 Tury Margit 83 Szász János 84 Sttig László vMAuU 85 I Boros Béla 86:Friss István / > 87 Solt e ah>>x» . 88:Jánosiné 89:Dégen Imre , 1 90-92 Varga Sándor A w /OvV. 53 t-j ^ <$£ ^gsiJLclc « , ^ 5" s-4/ Ají, MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom