MNL-OL-XIX-A-83-b 3035/1955

3035/1955. A népgazdaság 1955. évi terve - 1955. évi népgazdasági terv végrehajtását biztositó egyes intézkedések

9855 APR. 1 a Szigorúan titkos! A Határozatok. Tóra nem közli Készült: AQ9 ' „..óz.példány. Kap ,j dk: A Minisztertanács tagjai. Mokis József elvtcárs Matolesi János elvtárs Andics Erzsébet elvtársnő Antos István elvtárs *■"' Halni Tibor elvtárs ^ Keleti Ferenc elvtárs Lőrincz József elvtárs Péter György elvtárs Szabó Gergely elvtárs Tauszk György elvtárs Gábor Mátyás elv társ Rigler György elvtárs Szász Márton elvtárs Papp István elvtárs Tury Margit elvtársnő Szász János elvtárs Ettig László elvtárs Borosé Béla elvtárs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3035 /ííí.16./Í955 számú határozata az 1955 évi népgazdasági terv jóváhagyásáról és'a terv végrehajtását biztosító egyes intézkedésekről. A Minisztertanács az 1955.évi népgazdasági tervet, elfogadja, hozzájá­rul az elhatározott változtatásokat tartalmazó minisztériumi tervek kiadásához és a terv sikeres végrehajtása érdekében a korábbiakban jóváhagyott intézkedéseken túlmenően az alábbi intézkedések végrehaj­tását tartja szükségesnek: A termelés és a termelékenység fokozása, valamint az önköltség- csökkentés előmozditása érdekében szükséges intézkedések. j a./ A Minisztertanács kötelezi a minisztereket, hogy a jóváhagyott tervet, folyó év március 25-ig bontsák vállalataikra. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom