Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1925-1939

K_1971.1074.1.2

1926. évi augusztus 17. Adófizetés iránti hirdetés . A kerületi elöljáróság felszólítja mind­azokat az adózókat, akik az adófőkönyv­ben előírt és az 1923. évi VII. t.-c. 36. §-a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 16-áig (bezárólag) be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt, ennek a hirdetésnek közhírré tételétől számított 8 napon belül, vagyis augusztus hó 24-ig (bezá­rólag) a kerületi elüljáróság pénz­táránál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárást azonnal meg fogja indítani. A kerületi elüljáróság BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1926 — 7384

Next

/
Oldalképek
Tartalom