Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1925-1939

K_1971.1074.1.1

1926. évi május 16. Adófizetés iránti hirdetés A kerületi elüljáróság felszólítja mind­azokat az adózókat, akik az adófőkönyv­ben előírt és az 1923. évi VII. t.-c. 36. §-a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 15-éig be nem fizették, hogy azt járu­lékaival együtt, ennek a hirdetésnek köz­hírré tételétől számított 8 napon belül, vagyis május hó 24-ig (bezárólag) a kerületi elüljáróság pénztárá­nál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárást azonnal meg fogja indítani. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1926 - 4530 A kerületi elüljáróság

Next

/
Oldalképek
Tartalom