Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1941-1942 (1-a-36)

1941. augusztus 30. / Tanár Kari Ülés - Napirend előtt: ülés alól kimentették magukat - Napirend előtt: személyi intézkedések - Napirend előtt: leiratok ismertetése - Napirend előtt: tárgyalandó kisebb ügyek - Rektor megválasztásának megerősítése - Pilch Dezső kérdése - Elnök lelép tisztségéről - Új rektor fogadalomtétele - Rektori tisztség és kulcsok átadása - Új rektor beszéde - Új prorektor fogadalomtétele

felvétetett Budapeaten,az Orsz.M.Klr.Képzőművészeti Főiskolán, 1941.évi augusztus hó 30,-én a főiskola könyv tár-termében d.u. 5 órakor tartott kari ülésről. Jelen vannak Sidló Ferenc e,i,rek­tor elnöklete alatti Filoh Dezső e,i.prorektor,vitéz Aba Kovák Vilmos, Elekfy Jenő, Horn Antal, Kroosák Emil', Dr.Leohner Jenő,Dr.Molnár Ernő, Ne^y Sándor, Szőnyi István és Varga N.Lajos főiskolai tanárok,továbbá Dr.Ferenczy József főtitkár és külön meghívás alapján Sebestény Fereno beosztott gimn,r.tanár. Elnök megnyitja az ülés^ üdvözölve a megjelenteket és ^römót fe­jezi ki az iránt,hogy a szünidő elmúltá­val Jó egészségben látja viszont a Kar tagjait. A Jegyzőkönyv hitelesítésére fel­kéri Horn Antal és Kroosák Emil r.tanárokat. Mhjd Jelenti,hogy az 1941.évi junlus hó 26,-irkl rektorv'laQztó kari ülés már hite­lesített és felterjesztett Jegyzőkönyvének tárgyn a napirenden is szerepel, ezért In­dítványozza, hogy annak felolvasásától a Kár tekintsen el, A Kár e szerint határoz. Napirend előtt több bejelen­tés történik, 1./ Elnök közli,hogy Rudnay Gyula, Andreotti Károly, Stróbl Zslgmond, Khndó László»Burghard t Rezső és Boldizsár István r,tanárok kimentették magukat. Tudomásul szolgál. j W JEGYZŐKÖNYV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom