Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1941-1942 (1-a-36)

1941. augusztus 30. / Tanár Kari Ülés - Napirend előtt: ülés alól kimentették magukat - Napirend előtt: személyi intézkedések - Napirend előtt: leiratok ismertetése - Napirend előtt: tárgyalandó kisebb ügyek - Rektor megválasztásának megerősítése - Pilch Dezső kérdése - Elnök lelép tisztségéről - Új rektor fogadalomtétele - Rektori tisztség és kulcsok átadása - Új rektor beszéde - Új prorektor fogadalomtétele

2./ ülnök két Időközben Jött személyi intézkedést közöl: a./ hogy a V.K.M. 16674/1941. szá­­inu rendeletével Meyer Antal r.tanár saját kérelmére véglegesen nyugalomba helyezte­­r tett. fi leirat az rektor szabadságideje alatt érkezett, úgyhogy ennek kapcsán a szükséges kiértesítést a felkért helyette­se : Horn J\ntal tette meg. Evvel kapcsolat­ban Meyer Antal r.tanárhoz intézett búcsú­levelet felolvastatja, a maga részéről most a Kar színe előtt az alábbiakban vesz bú­csút a távozó érdemes tanártársától* M Tisztelt Bír ! Megyer-Meyer Antal rendes tanába főiskola volt rektora,folyó évi augusztus l.-ével nyugalomba helyezte­tett. üzen intézkedés folytán a Ehr elvesz­ti egyik legrégibb»érdemes tagját,ki tanszé­két mindvégig lelkes odaadással látta el. év­tizedes és eredményekben.gazdag/elismerésre , méltó tanári múlt tnarad mögötte/lankadatlRn pedagógiai munkásságnak kiváló orodményal/az iparművészeti oktatás terén, Érdemeiről és a Thr érzelmeiről egy Hozzá intézett levélben emlékeztünk meg és n rani ülésen ismételni kí­vántam a Kar elismerésének, köszönetének, kar­társi együttérzésnek és távozása fölötti saj­nálkozásának baráti megnyilatkozását.** A Ehr szívből csatlakozik a rek­tor szavaihoz. b./ Tudatja, hogy sebes tény íbrenc^ a rektori hlvatftlba beosztott gimn.h.tanár a 70.773/1941.V.l.számú v.k.m.rendelettel jelen ezolgálati helyén való meghagyása mellett gimn. r. tanárrá neveztetett ki. Ennek kapcsán a kö-2./

Next

/
Oldalképek
Tartalom