Magyarországi világi felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban - A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 3. (Budapest, 2007)

Intézmények - B./ Vidéki felsőoktatási intézmények

Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Október 25. (csütörtök) A reggeli órákban három akadémista - Szebényi Gabriella vezetésével - egy táviratot akar föladni a budapesti MEFESZ-szervezetnek. A távirat három pontból állt: 1./ A szovjet csapatok kivonásának kérése. 2./ Gerő Ernő leváltása a miniszterelnöki székből. 3./ A kihirdetett statárium eltörlése. Válasz: Fejes Lajos hadosztályparancsnok a három hallgatót letartóztatja, csak másnap kerülnek szabadlábra. Az Akadémia hallgatói, midőn tudomást szereznek társaik letartóztatásáról, szabadon bocsátásuk érdekében tüntetés szervezésébe kezdenek. Az igazgató a kora délelőtti órákban jelenti a hadosztályparancsnokságra, hogy a hallgatókat nem tudják visszatartani a tüntetéstől. A hadosztályparancsnok a harckocsikat és a kint lévő lövészerőket az Akadémia elől 13 óra körül bevonja. Egy időben a MAVAUT és TEFU munkásai traktorokkal és gépkocsikkal különböző jelszavakat hangoztatva felvonulnak az Akadémia elé. Választ kémek a helyőrség parancsnokától, hogy miért volt arra szükség, hogy tankokkal vegye körül az épületet. Fejes a tisztjei javaslatára egy 4 tagú bizottságot küld ki az Akadémiára tárgyalni, amelynek tagjai: Tátrai Gyula őrnagy, a hadosztály politikai helyettese, Szanthoffer József százados, Nyíri József százados, Gáspár főhadnagy. Ez a bizottság próbálja lecsillapítani a felháborodott résztvevőket, amely azonban nem jár sikerrel. A gyűlés résztvevői felvonulnak tüntetni a Fő térre, és az ott található szovjet emlékművet ledöntik, az épületekről pedig leverik a vörös csillagot. A szovjet emlékmű ledöntése után a múzeumban elhelyezett, az Akadémiát alapító herceg Festetics György bronz szobrát Dr. Gaál Károly javaslatára újból felállítják. Ezt követően szétoszlik a tömeg. Megválasztják a 12 oktatóból és a 12 hallgatóból álló Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Tanácsát. Elnöke Dr. Bagotai István, elnökhelyettes Dr. Rainiss Lajos, tagok: Csőre József, Végh György, Dr. Székely Ákos, Dr. Imely István, Kovacsits Jenő, Ihász Imre, Nagy László, Filyó István, Tikos László tanárok, Solymár Éva hallgató, Kertész Tibor tornatanár, Csupor László II. éves hallgató, Varga Gyula II. éves hallgató, Hegedűs Ferenc I. éves hallgató, Varga Imre, Steiner József, Takács Bálint, Balázs Kálmán, Szebényi Gabriella, Szele Ferenc, Vaszari Kálmán, Győri János, Oravecz István, Szabó Pál. A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia MEFESZ-szervezete közreadja a 28 pontból álló követeléseit, amit stencilgépen sokszorosítanak. 1. Nagy Imrét a legfelsőbb állami vezetésbe. 2. A békeszerződés értelmében a szovjet csapatok azonnali kivonását. 3. Az országgyűlés külügyi bizottsága vesse fel a Duna-konföderáció gondolatát Magyarország, Jugoszlávia, Csehország, Ausztria és Románia részvételével. 4. Követeljük március 15-e nemzeti ünneppé, október 6-a és 23-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását, a Kossuth címer visszaállítását. 5. A magyar-szovjet kapcsolatok rendezését egyenjogúság alapján. 6. Követeljük az általános emberi szabadságjogok legteljesebb biztosítását és az alkotmány betartását. 7. Teljes és őszinte tájékoztatást és sajtószabadságot. 8. Minden 18 éven felüli magyar állampolgárnak útlevelet nyugatra és keletre. 9. Követeljük a bírói függetlenség intézményes biztosítását és a halálbüntetés eltörlését politikai perekben. 10. Hozzák nyilvánosságra a rehabilitációs Rajk-per bírósági gyorsírásos jegyzőkönyvét és vonják felelősségre a bűnösöket. 269

Next

/
Oldalképek
Tartalom