Magyarországi világi felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban - A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 3. (Budapest, 2007)

Intézmények - B./ Vidéki felsőoktatási intézmények

Pör Csilla 11. A parasztpolitika felülvizsgálását és a parasztság helyzetének sürgős megjavítását. 12. Magyar kézbe a magyar uránt. 13. Követeljük az összes statisztikai adatok és az összes külföldi kötelezettségeink azonnali nyilvánosságra hozatalát. 14. Állapítsák meg a fizetések alsó és felső határát. 15. Szüntessék meg a káderlap minden formáját. 16. Teljes felsőoktatási autonómiát követelünk. 17. Követeljük a sorköteleseknél a katonai szolgálati idő 12 hónapra való megállapítását. 18. Reális alapokra helyezett tervgazdaságot. 19. A műszaki gazdasági és közigazgatási vezetést kössék szakképzettséghez. 20. MEFESZ bizottságokat a rádióhoz. 21. Gyökeres változást a ormányban, teljes gyülekezési - és szólásszabadságot. 22. Követeljük a statárium azonnali visszavonását. 23. Szabad választást több párttal. 24. Független szabad Magyarországot. 25. Követeljük a politikai és a hadifoglyok azonnali szabadon bocsátását. 26. Követeljük a Varsói Szerződés hatálytalanítását. 27. Követeljük a legutóbbi napok vérontásaiért felelős Gerő Ernő és a Varsói Szerződést aláíró Hegedűs András leváltását és felelősségre vonását.” Az Akadémián megszervezik a különböző rádióadók hallgatását. A fontosabb híreket Kuti István, Molnár Erika, Büthl Béla, Molnár Mária, Völk Ervin jegyzik le és juttatják el a Forradalmi Tanács részére. A nyugati rádióadások alapján különböző röplapokat készítenek, sokszorosítják, majd Keszthelyen és környékén terjesztik. Megszervezik az Akadémián Csupor László MEFESZ-vezető, valamint Tikos László és Bagotai István tanárok utasítására a telefonügyeletet, hogy kapcsolatot tartsanak más egyetemekkel. Virág Magda, a Marxizmus-Leninizmus Tanszék volt tanársegéde elrejtőzik az Akadémia padlásán. Solymár Éva ellátja takaróval és meleg élelemmel. (Virág a forradalom leverése után Solymár Évát az akadémiai vizsgálóbizottságnál feljelenti, mint „ellenforradalmárt”.) Kovács István akadémiai hallgató Kaizer Károly párttitkárt és a keszthelyi rendőrség leváltott parancsnokát, Mészáros József rendőr századost bújtatja az Akadémia II. emeletén. Október 26. (péntek) A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia hallgatói a keszthelyi, tapolcai, sümegi, zalaszentgróti és részben a devecseri járások területén szétviszik a követeléseiket tartalmazó Felhívást, és szervezik a községi Forradalmi Tanácsokat. Az október 25-i keszthelyi tüntetés hírére Bazsi község parasztfiataljai elhatározzák, hogy másnap útba ejtve a környező községeket, Sümegre vonulnak, és a tőlük 6 km-re fekvő járási székhelyt is a forradalom mellé állítják. Sümegen a gimnázium igazgatónője próbálja elejét venni a tanulók felvonulásának: tanítási szünetet rendel el, a vidéki tanulókat hazaküldi, kérésére rendőrőrjárat felügyel a vasútállomáson hazautazásra várakozó tanulókra. Amikor a bazsi tüntetők a gimnázium elé érnek, a 270

Next

/
Oldalképek
Tartalom