A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Vajda Lászlóné: 1848–49 zalai kronológiája

1848-49 zalai kronológiája Március 25. A keszthelyi eladósodott szőlőbirtokosok zsidók el­leni fellépését a városi nemzetőrség megakadályozta. Március 30. - A Zala megyei közgyűlés az országos hatóságok rendeletei alapján - kihirdettette a megye falvaiban az ország­gyűlés által már elfogadott, ám még nem szentesített törvénye­ket, így a cenzúra eltörlését, az új sajtótörvényt, a papi tized és az úrbéri viszonyok eltörlését, valamint a közteherviselésről szóló törvényt. Megválasztották a „megye belbékéjére felügyelő választmányt", elnöke Csillagh Lajos másodalispán lett. E bi­zottság tett javaslatot az állandó bizottmány tagjaira. Bizottsá­gokat választottak, amelynek tagjai a népnek megmagyarázták az országgyűlésen hozott törvényeket. A megye felkérte a lelké­szeket, hogy kövessenek el mindent a béke és a csend fenntar­tására. 11 - Szilvágyéi Horváti község jobbágyai megtagadták a robotot. 1848 április Április 2. Zalaegerszeg város közgyűlése kisebb módosítással el­fogadta a kanizsai tizenkét pontot. A módosítás lényege: a tör­vény előtti egyenlőséget csak a törvényesen elismert vallásfele­kezetekre terjesszék ki. Április 3. Csáktornya város ülése - a kanizsai 12 pont hatására - úgy döntött, hogy ők is feliratot intéznek az országgyűléshez. Április 4. Széchenyi István gróf pölöskei jobbágyai is megtagad­ták a robot teljesítését. Április eleje - Alsólendván megalakult a nemzetőrség. - Kanizsán idősebbekből és fiatalokból álló külön nemzetőr szakaszok jöttek létre. A város díszes egyenruhát készíttetett nekik: vörös zsinóros szürke nadrágot, fekete zsinóros óngom­bos, búzavirágszín atillát, piros sujtásos zöld sapkát, amelynek rózsájában az „NŐ" (Nemzeti Őrség) betűket varrták. - Zalaegerszegen Bertalan József őrnagy vezetésével gyakorla­toztak a nemzetőrök. - Keszthelyen a grófi uradalom közbiztonságának megvédése is a nemzetőrség feladatai közé tartozott. Festetich Tasziló fegy­verrel látta el a csapatot. 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom