Halis István – Hoffmann Mór szerk.: Zalavármegyei Évkönyv a Millenniumra (1896)

Zalavármegyei egyesületek - A nagy-kanizsai népkonyha

258 A nagykanizsai szegények tápintézete. (Népkonyha.) Az „Izr. jótékony nőegylet" 1888-ban alapította ezen felekezet nélkül humánus intézményt, mely ezen idő óta igen áldásosán működik. A téli hóna­pokban novembertől-áprilisig lélekemelő látványt nyújt ezen intézet. Több mint 200 éhező iskolás gyermek kap ott naponta jóizü meleg ebédet, hogy táplálva gyenge testét, elég erős leg} ren a szellemi munkára, a tanulásra. Ezen hajlék az, melyről elmondhatjuk : hogy itt élteti a testvéri szeretet a sors mostoháit. A legutóbbi 1894/95-iki téli évadban körülbelül 14.000 gyermek és mintegy 3000 felnőtt étkezett a népkon3 Thában. A gyermekek rnindnj^ája, a felnőttek legtöbbje ingyen kapták az ebédet és az ebbeli jótett felekezeti különbség nélkül gyakoroltatik. Az intézet elnökségét mindenkor az izr. jótékony nőegylet elnöksége képezi, de a vezetést és felügyeletet vegyes felekezetű 36 tagból álló választ­mány gyakorolja. Az egylet saját lokális keretén túl is áldozott. A boszniai hadjárat, a szegedi és győri árvizek alkalmával és más hasonló esetekben az emberszere­tet fényes példáját adta ezen egye­sület és ezen tevékenységével meg­szerezte azon általános rokonszenvet, mely az egylet jövedelmeinek fő kut­forrását képezi. Az egyesület tagjai tudatában annak, hogy az egylet ilyetén való fejlődése leginkább Vidor Samuné elnök érdeme, ennek méltánylásául 1893-ban Vidor Samunét egyhangú­lag az egylet örökös elnökévé válasz­tották. Az egj'letnek ez idő szerint 1 tiszteletbeli tagja (hevesi Bischitz Dá­vidné), 53 alapitó, 270 rendes, össze­sen 324 tagja van. Vidor Samuné örökös elnök, Blau Pálné másod elnök, Sommer Sándorné pénztáros, Grünhut Hen­rik tb. titkár, Rosenfeld Lajos titkár, Barta Lajos m. titkár. Választmányi tagok : Bettlheim Samuné, Blau Lajosné, Dr. Blau Simonné, Blumenschein Vilmosné, Dobrin Benőné, Ebenspanger Lipótné, Fischl Pálné, Gelsei Gutmann Vil­mosné, Kartschmaroff Leoné, Kaster Miksáné, Klein Illésné, Kürschner Vidor Samuné, az izr. nőegylet és a szegények Ignáczné, Ledofsky Árminné, Löwin­tápintézetének elnöke. ge r Lajosné, Löwy Adolfné, Ma­schanzker Mórné, dr. Neumann Edéné, Ollop Samuné, Pollák Árminné, Rapoch Gyuláné, Rosenberg Izraelné, Rosen­feld Adolfné, Rotschild Albertné, dr. Rothschild Samuné, Scherz M. J.-né, dr. Schreyer Lajosné, dr. Schwarcz Adolfné, Strém Vilmosné, Tauber Alajosné, Weiser Józsefné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom