Tóth G. Péter szerk.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 25 (Veszprém, 2008)

Bordó (sötét viola) egészvászon negyedrét kötés kli­sés vaknyomással. Fehér előzék, márványozott met­szés, kék-fehér oromszegő. ÉKvt. Jelzete: i860. Klisék a táblán: 66, 93. Válogatás az ismeretlen időpontban készült jel­legzetes, HL kiemelkedő Georgi-kötések közül: Breviárium Romanum. Typographia Mechitaristica. Vienna, 1842. Kiváló minőségű díszkötés 1846 után: 100 x 170 mm méretű táblán klisés vaknyomással, ge­rincén aranyozással díszített fekete fényes bastarde egészbőr kötés. Bordó vászon-nyílás, mályvaszínű előzék, aranyozott metszés. Oromszegése piros bőr­rel burkolt spárga. 1993-ban bukkant fel a veszprémi Szokoly Antikváriumban. Jelenleg Székesfehérváron magántulajdonban. Bélyegzők: 2, 4, 14, 55. Tábla-kli­sék: 102,103. Missale monasticum Pauli V. Pontif. Max. auctoritate recognitum pro omnibus sub Regula SS. PP. Benedicti militantibus in quo missae sanctorum. Venezia, 1770. 2 35 x 3*5 mm méretű fényes fekete bastarde egészbőr kötés aranyozva. Előzékpapírja kék-fekete tónusban márványozott, fekete vászon-nyílással. Metszése cit­romsárgára színezett, oromszegője nincs. Szent Bene­dek Rend Pannonhalmi Főapátsága, Főkönyvtár. Jel­zet: 60.A.14. Bélyegzők: 10,18,49,50. Klisé a tábla kö­zepén: 101. Canon Missale. Venezia, 1790. 285 x 420 mm mé­retű táblán vörösesbarna, mesterségesen barkázott bastarde egészbőr kötés aranyozással, aranyozott bőr­nyílással. Metszése aranyozott. Türkizkék, préselt, fé­nyes előzékpapír. Vörösesbarna jelzőszalag; oromsze­gője is ennek anyagával van bevonva. Szent István vér­tanú plébániatemplom, Pápa. Bélyegzők: 10, 20, 26, 45,46, 47, 52, 71. Klisé: 90. TEMESVÁRI Pelbárt: Pomerii sermorum de Sanctis. 1510. Negyedrét, aranyozott egészbőr átkötés 4 való­di bordára fűzve. Táblán vaknyomás. Kékkel fröcskölt metszés, fehér előzék, zöld oromszegő. RAK. Jelzete: 82139. Bélyegzők: 13, 25, 27, 63. KOPÁCSY József: Jus Canonicum. Kézirat, Veszp­rém, 1803. 195 x 255 mm méretű táblán sötétbarna bastarde félbőr kötés, zöld présmintás borítópapír. Gerincen narancssárga papír címmező, márványo­zott előzék, vöröses márványozott metszés, zöld papír­ral burkolt oromszegő. KKvt. Jelzete: 86. Bélyegzők: 3,17, 45, 46. MÜNCH, M. I.: Der Trost- und Friedensbote­Augsburg, 1838.105 x 160 mm táblán fekete bastarde egészbőr kötés aranyozva. Fényes világos zöld előzék, poncolt aranyozott metszés, zöld oromszegő. 1850 kö­rül. RAK.: 9274. Bélyegzők: 3, 7,17, 46, 52, 71. HOENINGHAUS, J.: Das Resultat meiner Eanderungen [...] Ashaffenburg, 1837. Possessor: Marki Ignác kanonok "LM. '845". Kötésének lehetsé­ges legkorábbi időpontja 1846, Georgi veszprémi le­telepedésének éve lehet. 140 x 215 mm méretű táblán olajzöld egészvászon kötésű vaknyomott tábla, ara­nyozott gerinc. Fröcskölt metszés, oromszegő nincs. Kék jelzőszalag, zöldes fehér velin előzékpapír. KKvt. Jelzete: 9249. Bélyegzők: 10, 20, 43, 46, 61. Klisé: 71. KOLLER Ignác: Rituale Weszprimiensis. Nagyszom­bat, 1772. 150 x 180 mm méretű táblán sötét kármin­piros borjúbőr kötés, zöldes és vörös tónusú márvá­nyozott előzéke fényezett. Aranyozott metszés, piros oromszegő. Georgi Lajos által 1850 körül készített át­kötés. ÉKvt. Jelzete: 243. Bélyegzők: 6, 14, 37, 41, 52, 56, 83. Sávozó: 107. HERO LT, J.: Sermones [discipuli de tempore et de Sanctis] Venezia. Csonka, kolofon nélküli ősnyomtat­vány. 25 Georgi számlája szerint 1 forintért készített borjú egészbőr kötés, 205 x 265 mm méretű táblán vaknyo­mással, a gerincen aranyozva. Metszése kék és barna színnel márványozott. Oromszegése zöld vászonnal burkolt zsineg. Előzéke zöldes-fehér, díszítetlen pécsi merített papír. RAK. Jelzete: 82141. Bélyegzők: 13,18, 31- 35, 63 JUNGE: Institutiones theologi Christiani [...] Nürn­berg, 1797. Negyedrét táblán fényes fekete bastarde félbőr kötés gerincaranyozással. Zöldes szürke már­ványozott borító-, fényes barna tónusú márványozott előzékpapír. 26 RAK. Jelzete: 61043. Bélyegzői: 3,17,77. KASSICS Ignác: Praxis Juridica Civilis [...] Wien, 1832. Negyedrét táblán fényes fekete bastarde félbőr kötés gerincén aranyozással. Kék tónusú tarka már­ványozott borító-, fekete-barna márványozott elő­zékpapírral. Metszése is márványozott. RAK. Jelzete: 58908. Bélyegzők: 14, 57, 60, 71. ERDÉLYI, M: Unleitung zur Pflanzenkentniss oder Botanik I. Bd. Wien, 1835. Negyedrét fényes fekete bastarde félbőr kötés gerincén aranyozással. Kék tó­nusú, tarkán márványozott borítópapír, fekete tónusú tarka fényezett előzékkel. Márvány-metszés. RAK. Jel­zete: 53282. Bélyegzők: 14, 52, 55, 57, 60. GASPARIS de Zamora S. J.: Sanctii centum punteolani e Soc. Jesu [...] Lugduni, 1623. 233 x 358 mm mére­tű táblán fényes fekete bastarde félbőr kötés gerinc­aranyozással. Fényes márványozott narancsvörös és barna borító-, sárgás zöld előzékpapírral. Metszése is márványozott. RAK. Jelzete: 40802. Bélyegzők: 3, 4, 5,17, 44, 46, 55, 71, 77-

Next

/
Oldalképek
Tartalom