Hudi József - Tóth G. Péter (szerk.): Emlékezet, kultusz, történelem- Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából (Veszprém, 1999)

Rendszerváltások A város - Gazdag István: Debreceni hétköznapok a kormány Debrecenben tartózkodása idején

Debrecen város polgármestere, Poroszlay Frigyes január 2-án vette át Áb­rányi Emil futár-kormánybiztostól a kormány rendeletét, amely a képviselőház és a kormány ideiglenes székhelyének Debrecent jelölte meg. 8 A másnapra összehí­vott közgyűlés - a polgármester előterjesztésére - határozatban mondta ki: „[...] örömmel látandja s kedves vendégekül fogadja keblében a nemzet képviselőit s az ország kormányát. " A közgyűlés bizottságot küldött ki a menekültek fogadá­sára, elszállásolására. A református egyház részéről Szoboszlai Pap István püs­pök körlevélben lelkesítette híveit. A kormánynak Debrecenbe költözése, írta, csak növelheti bátorságunkat és bizodalmunkat igaz ügyünk diadala iránt és emelheti lelkesedésünket, hogy mindent megtegyünk a hazáért és a szabadsá­gért. 9 A helyi polgári és református egyházi hatóság - amelyek hatásköre majd­nem az egész Tiszántúlra kiterjedt - haladéktalanul a kormány mellé álltak és fenntartás nélkül támogatták a kormányt. De vajon felfogta-e az események jelentőségét Debrecen népe, hiszen a város eddig az ország egyik városa volt és nem több, a kormány ideköltözésével azonban politikai súlya lényegesen emelkedett, az ellenség részéről való fenye­getettség számottevően növekedett. Korábban is megfordultak már jeles szemé­lyiségek a városban, fejedelmek, hadvezérek és magas rangú politikusok kísére­teikkel, külföldi lelkészek, tudósok gyakran látogattak a Kollégiumba és az or­szágos vásárok alkalmával az ország minden részéből, külső országokból is na­gyon sokan keresték fel Debrecent. De mindezekhez nem volt hasonlítható az 1849. január és június közötti időszak. 1849. január 3-án kezdődött meg a menekülők bebocsátása a város kapuin, az Erdélyből, a délvidékről menekülőkkel, az itt állomásozó katonasággal és az ide szállított foglyokkal az idegenek száma meghaladta a kilencezret. Debrecen­ben csak két közepes méretű fogadó állt rendelkezésre - a Nádor és a Fehér Ló. A lakosok földszintes családi házakban laktak, ahol a vendéget csak az ún. tiszta szobában lehetett elhelyezni, emeletes épület néhány volt a városban. Debrecen január 8-ig befogadott minden állami szállítmányt, elhelyezett minden hivatalt, elszállásolta a nagyszámú menekültet. 10 írói túlzás volt azt állítani, hogy a menekülteket lágy kenyérrel és tiszta ággyal várták. Nem is tehették volna meg, hiszen váratlanul, felkészülésre időt sem hagyva jöttek az átfagyott, éhes és a bizonytalanságtól rettegő emberek Deb­recenbe. A város lakói és az ide kényszerült közel háromezer ember konfliktu­sokkal terhelt 150 napot töltöttek el együtt. A menekültek áradata felbolygatta a város korábbi csendjét a katonai be­szállásolásokkal, a katonai-rendőri hatóságok zaklatásaival, az élelmiszerárak felverésével, az ellátásban mutatkozó zavarokkal, az utcák és terek zsúfoltságá­val és esetenként hangos kocsmázással. De az otthonuktól elszakadtak helyzete még nehezebb volt, hiszen egy rendezetlen, felkészületlen környezetbe kerültek­amely később valamennyire konszolidálódott -, ahol meg kellett küzdeni a sár­ral, az elszállásolás okozta kényelmetlenséggel, a megélhetési gondokkal - a lak­bérek árát a nagy kereslet ugrásszerűen megemelte, de hasonló helyzet volt az

Next

/
Oldalképek
Tartalom