Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Konferencia Balatonfüreden, 2009. október 1-3. (Laczkó Dező Múzeum Veszprém, 2013)

EGYHÁZTÖRTÉNET, TÖRTÉNETI FORRÁSOK - Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Konfesszionalizáció a 18. század második felében: felekezeti konfliktusok Bánkon és környékén

NÉPI VALLÁSOSSÁG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8. MUNTAGNÉ TABAJDI ZSUZSANNA Konfesszionalizáció a 18. század második felében: felekezeti konfliktusok Bánkon és környékén Tanulmányom a felekezeti határok rögzülésének magyarországi esemé­nyeivel foglalkozik a 18. század második felében két Nógrád megyei falu, Bánk és Felsőpetény példáján keresztül. 1 A konfesszionalizáció elméletének számos nyugat-európai alkalmazása ismert, 2 szándékaim szerint a bemutatott eseteket is ennek keretében értelmezem. Ennek oka részben az, hogy a „csendes ellenre­formáció" mindennapokban lezajlott eseményeinek megismeréséhez a 20. szá­zad második feléig használatos szakirodalmi megközelítésmód nem nyújtott 1 A dolgozat az ELTE-BTK Folklore Tanszékén 2010-ben megvédett szakdolgozatom egy részle­tének átdolgozott változata. 2 Az elmélet ismertetésére ebben a dolgozatban nincs módom. Az elmélethez kapcsolódó bőséges szakirodalomhoz lásd: Brückner, Wolfgang: Konfession, Konfessionen. In uő: Frömmigkeit und Konfession. Verstehensprobleme, Denkformen, Lebenspraxis. Würzburg, 2000,177-181.; Uö: Die Neuorganisation von Frömmigkeit des Kirchenvolkes im nachtridentinischen Konfesionsstaat. In uö: Frömmigkeit und Konfession. Verstehensprobleme, Denkformen, Lebenspraxis. Würzburg, 2000, 297-323.; Ehrenpreis, Stefan - Lotz-Heumann, Ute: Reformation und konfessionelles Zeitalter. Darmstadt, 2008.; Freitag, Wemer: Religiöse Volskultur auf dem Lande. Aspekte katholische Konfessionalisierung in Nordwestdeutschland. Jahrbuch für Volkskunde 2002. 11­26.; Jedin, Hubert: Katholische Reformation oder Gegenreformation? In Zeeden, Ernst Walter (hsg.): Gegenreformation. Darmstadt, 1973. 46-81.; Lotz-Heumann, Ute: Confessionalization. In Hillerbrand, Hans J. (ed.): The Encyclopedia of Protestantism Vol 1., New York, 2004. 497­500.; Reinhard, Wolfgang: Was ist katholische Konfesssionalisierung? In Reinhard, Wolfgang - Schilling, Heinz (hsg.): Die katolische Konfessionalisierung, Heidelberg, 1995. 419^452.; Uö: Konfession und Konfessionalisierung in Europa. In uö: Ausgewählte Abhandlungen. Berlin, 1997. 103-126.; Schilling, Heinz: Die Konfessionalisierung von Kirche, Staat, und Gesellschaft - Profil, Leistung, Defizite und Perspektiven eines geschichtwissenschaftlichen Paradigmas. In Reinhard, Wolfgang - Schilling, Heinz (hsg.): Die katolische Konfessionalisierung. Heidelberg, 1995. 1-49.; Zeeden, Ems Walter: Grundlagen und Wege der Konfessionsbildung in Deutschland im Zeitalter der Glaubenskämpfe. In uö. (hsg.): Gegenreformation. Darmstadt, 1973. 85-134. 231

Next

/
Oldalképek
Tartalom