Szilágyi Miklós (szerk.): A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 6-7. (Szekszárd, 1977)

Gaál Attila–Kőhegyi Mihály: Tolna megye Pesthy Frigyes helynévtárában. III.

6 d pontra Hagyományból a' név eredetéről következő a' monda — ugyan is Tamási­nak délről fekvő hegyei egyik ormán hol jelenleg a' Kálvária van, volt egy vár, melynek omladékaira csupán ásás után lehet reátalálni, — ezen vár és vidék urának keresztneve Tamás volt, honnan e város nevét is nyerte volna, Tamási. 7ik pontra A határban elő forduló dűlök és földrészek nevei következők. iszer Gonozdi völgy vizenyős rét, mely Ireghi határban kezdődik és Tamási alatt végződik, ezen völgyön folyik ugyan azon néven nevezett ér, mely Tamási alatt a' Kuppán csatornába szakad. 2szer Kiss mező — szántó föld. 3szor Halomtelek Szántóföld — 4szer SztMártonyi völgy vizenyős rét, ezen völgy Nagy Szokoly község határá­ban kezdődik, nevét hagyomány szerint Nagy Szokolyi határban volt Szt Márton helységtől nyerte. 5 Kistó szántóföld 6 Cseréngát — vizenyős rét. 7 Fornád rét és szántóföld. 8 Puszta fél — Legelő. 9 Gúzsai völgy — Rét 10 Szilfák völgye — Szántó föld, — nevét az ezen dűlőben most is még fenn­álló három szilfától nyerte, — több 300 évesnél 11 Pintér kut — rét 12 Bognár katlan legelő 13 Puszta kutak, szántóföld 14 öreg állás szántóföld és rét. 15 Adorján rét és szöllö 16 Puszta torok, Legelő 17 Várhegy, szöllö — nevét az azon hegy egyik ormán volt vártol nyerte neVét — mint a' 6 lk pont alatt. 18 Rácz völgy legelő, — hol a' ráczok első bejövetelök alkalmával megtele­pedve voltak. 19 Szarka hegy, szöllö 20 Szurok hegy — szöllö — 21 Henye hegy — iszöldö, erről azon monda él, íhogy eaxm hegyen egy török basa lakott, ki magát leányok által ringattatá, s' erről el nevezték henye basának, honnan e hegy is nevét nyerte. 22 Kobak hegy — szöllö 23 Kosba hegy — szöllö. — 24 A' város tárában feltalált régi irományok 1775ik évről egy likas hegyről tesznek emlitést, melynek bejárata már végképpen eltűnt. — ennek formá­ja ekképpen van lerajzolva mely föld alatti üredeket következőleg irja le. 1. a' kelet felöli bejárás 3 öl hosszú — szélessége 3 1/2 láb 2. folyosó éjszaknak nyúlik 3. öt czella találtatott — azon tul a' föld leszakadozott tovább menni nem lehetett. 4. egy nagy czella volt, hihetőleg ebédlő hely volt. 5. ismét egy ambitus dél felé, a' földleszakadás miatt tovább menni nem lehetett

Next

/
Oldalképek
Tartalom