Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a 15. század elejéig. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60. Nyíregyháza, 2008)

Adattár

VÁRMEGYE 535. 1329:p. Wărmedye (AOkl. XIII, 329); ~ {Száz. 9/1875/473; Uo. XIII, 451, 468); 1380: ad locum varmegye (DL 77776; Zichy IV, 139); 1446: pr. Warmeghe (DL 97195); pr. Warmegye (DF 211160 = LO Stat. B-535); 1447: ~ (DF 211050= LO Stat. B-235); 1450: ~ (DL 97222). A hn. arra utal, hogy a királyi várispánság birtoka volt. 1329-ben Karászi (Szabolcs ni.) Sándor fia: László birtoka, amely K felől Újlakkal volt határos. Még ebben az évben Karászi Sándor fia: Miklós mester nemes ifjú (László testvére) e Szatmár m.-i birtokát és Újlak felét elcserélte a Gutkeled nb-i „Tatár" István Kútér birtokának a feléért. Gyügye és Timoteus közötti határ kijelölése során helyként említik Gyügye, Timoteus és Újlak közös határpontja közelében (1380). 1446-ban Hunyadi János kormányzó, különösen a Nándorfehérvárban szerzett érdemeiért Bökényi (Ugocsa m.) Gergely fia Miklósnak és feleségének, Ágotának, Bácskai (Zemplén m.) Tamás fia: Dénes nővérének adományozza minden birtokjogával együtt Zombokújlakot és Barlatelke, Vármegye, Malonta másképp Gergelytamástelke királyi pusztá­kat, amelybe - Vármegye puszta Zombokújlak tartozéka - a következő évben be is iktatják őket. 1450-ben Újlaki Nyíri [Anarcsi (Szabolcs m.)] Dénes, Bökényi Miklós és a Zsarolyániak: Já­nos fia: János, Tamás fia: László, Pál fia: Imre és Gál {Gallus) fia: János közötti egyezség ér­telmében Vármegye és Szamosújlak határait megjárják: az Újlakról Zsarolyánba vezető út; Gyügye, Zsarolyán és Vármegye közös határpontja; országút (via magna regnicolarum) Gyar­matról Jánkra vagy Majtisra; Vármegye és Zsarolyán közös határpontja. 1495-ben Bácskai Újlaki Antal mestert, testvérét, Jánost, ennek fiait, Ferencet és Mihályt iktatják új adomány cí­mén e puszta birtokába is (DL 16222). — Zsarolyán határába olvadt, s községtől D-re a szamosújlaki határszélen (Pesty, 1864: Vármegye; Kálnási 1984: Vármegye). Suciu (II, 422) tévesen Krassó (R. Cărăseu) határába helyezi. VARSÁNY 536. 1214/550: Budám, Petrum, Vendee, Borozlou, Poucam et Buntam de v. Vosian pr-o Simonis (VR. 298.§, 179); é.n. [1301 ej: v. Voysian (DL 50549; RA II/4, 4345); 1300>360; Gal, Mich., Dem. et Marcel J-is Mich-is deWossyan (DL 85334; Sztárayl, 37); 1301 >399: p.Vassan (DF 220291 =LO AA. nro. 19; Szirmay II, 124 hibás évszámmal; C.Tóth: Leleszi, 264); 1310>399: p. Kylwassan, p. Belwassan. .. in C-u de Zathmar (F. X/3, 219; A. I, 239; AOkl. II, 977); 1317>322>399:p. Wassan (F. X/3, 225; AOkl. IV, 574); é.n. [ 1322]/466: p. Vasyan (Uo. VI, 620): 1325: t. Vosyan (Uo. IX, 300); 1326/326:p. ~ (Uo. X, 134, 136, 150); 1330/XV: in v-m ~ (AOkl. XIV, 416); 1332-4/PpReg.: St. sac. de Vasyan (Vat. 1/1, 134); é.n. [1320-35 k.]>423: p. Wossyan (DL 66872); 1341/469: p. Vosyan (AOkl. XXV, 357); 1341: ~ (Uo. 696); 1342>423: p. Wossyan voc. in Zathmar C-us exist. (DL 66872; F. IX/6, 6); p. ~ voc. que duobuslocisessentsituate (DF22l513 = LOAA. nro. 85); 1342/433/810: ~ (DL 105932); 1343: p. ~ (DL 40912); ~ (DL 40924); 1345/365: p. Wossan (DF 253453; TT. 1889, 538-9: 76, 78, 80. reg.); 1346: p. Vosyan (DL 41008); 1365: p. Wosyan (DL 41619); p. Eghazosuosyan, p. Wosyan exterior (DL 66820); 1366>399:p. Owassan, Wywassan (DL 42698; F. X/3, 222-3); 1366: p. Wossyan in C-u Zathmariensi exist. (DF 253457; TT. 1889. 548, 127. reg.; DocTrans. XTV/13, 218); 1367: v. Wassyan exterior (DL 66824); 1371: p. Vassan(DL 4185 l;Maksay 232); 1406:p. Wassan (Zs. II/L 5119); 1408:p. ~ in Zathmariensi C-us habit, etsituatis (DL 78829; Zichy V, 533); 141 l:p. ~ nominata in Zathmariensi C-us (F. X/5, 152; Zs. Ill, 115); 1419: ~ (Uo. VII, 1187); 1429: p. Vassan (DF 211240= LO Stat. C-98); 1429 > 549: in p-ne Wassan ac pr-i Ders et Remethezegh (DL 24518).

Next

/
Oldalképek
Tartalom