Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

64. kiegészítő parancsnokság segédtisztjeként tevékenykedett, majd X. 10.­től sorozó-, illetve lónyilvántartó tiszti beosztásokban szolgált. 1948. VII. l.­én századossá léptették elő, de betegsége miatt 1950. III. l.-ével nyugállo­mányba helyezték. LEPOLSZKY KÁROLY tartalékos huszárzászlós (Kristyór, 1918. - ?) Anyja: Kovács Hermina. 1943. I. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. LÉS/. AI FERENC tartalékos huszárzászlós (Kolozsvár, 1913. VI. 24. - Marosvásárhely, 1993. XI. 11.) Anyja: Bokros Ilma. Gazdasági Akadémián szerezte diplomáját. 1942. V. 4.-én tartalékos tiszti átképzésre a kolozsvári IX. önálló huszárszázadhoz hívták be. A tarta­lékos tiszti iskolát 1942. VII. 25.-én fejezte be. 1942. VIII. 31. és IX. 28. kö­zött a várpalotai lőiskola hallgatója volt. 1943. I. l.-én tartalékos zászlóssá léptették elő. 1943. I. 5.-től VI. 30.-ig a IX. önálló huszárszázadban kiképző tisztként tevékenykedett, azután 1944. I. 30.-ig ugyanitt szakaszparancsnoki teendőket látott el. Mint a 25. felderítő osztály huszárszázadának szakaszpa­rancsnoka 1944. III. 22.-től IV. 15.-ig, majd 1944. V. 4.-től IX. 26.-ig a galíci­ai, a kárpátoki, majd a Torda környéki hadszíntéren frontszolgálatot teljesí­tett. Az aranyosegerbegyi súlyos harcokban alakulata felmorzsolódott, újabb beosztását a hadihelyzet alakulása miatt már nem tudta átvenni. Hadifog­ságba nem esett. LETSŐ GÉZA DR. tartalékos huszárhadnagy (Szarajevó, 1915. I. 22. - Tata, 1945. III. 12.) Anyja: Zlamál Julianna. 1943. I. l.-én tartalékos hadnaggyá léptették elő. A 3/1. huszárosztály köte­lékében részt vett a Vértes hegységben 1945. I-III.-ban vívott súlyos védelmi harcokban. Aknaszilánk fejsérülésébe halt bele Tatán. Itt is temették el. LÉVAI Koós ELEMÉR tartalékos huszárfőhadnagy (Budapest, 1899. - ?) Anyja: alpári Abonyi Mária. 1941. I. l.-én tartalé­kos főhadnaggyá léptették elő. LEXA FERENC tartalékos huszárfőhadnagy (Maroscsapó, 1909. I. 28. - Budapest, 1969. XII.) Anyja: Mandula Er­zsébet. Apja: Lexa Ferenc minisztériumi gazdasági felügyelő. Közgazdasági egyetemet végzett. Tényleges szolgálatát 1931-32-ben Pápán a 2. huszárez­redben teljesítette. 28 napos fegyvergyakorlatokon mint szakaszparancsnok Kecskeméten, az 1. és Nyíregyházán, a 4. huszárezred kötelékében vett részt. A tartalékos tiszti iskolát 1938-ban Nyíregyházán végezte el, majd tar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom