Németh Péter (szerk.): Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási és néprajzi emlékek IV. (Jósa András Múzeum Kiadványai 27. Nyíregyháza, 1988)

Németh Zoltán: A „tirpák” szó etimológiája

Kémeth Zoltán: A "TIRPÁK" SZO ETIMOLÓGIÁJA Ľudovít Kovák szlovák nyelvész az egyik munka j abac ^ a tot , kot és a ten , teraz /az, aki - az, moBt/ névmásokról szólva a t^J - és kj& - névmási tövek csoport­ját vizsgálja. Megállapítja, hogy a régi középszlovákban CBak tot < ťZťfr volt, ugyanúgy, mint az oroszban. A ten/ ten < ttŕil , származtatást a régi Fehér-Horvátország terü­letről ilyen eredetűnek veszi. Ez a magyarázata r hogy a kemény/ t maradt meg. Hasonlóan a temer /=takmer: majdnem, csaknem/, teprv /=teraz: most,mostan, csak akkor,csak most/ szavakban ÍB, amelyek az irodalmi Bslcvák kezdeti szakaszában már mint bohemlzmusok léteztek.Ezek a szavak a népi kö­zépszlovákban csaknem ismeretlenek.Ahol megtalálhatók,ott a /lágy/ t'-vel ejtett formákat ismerik: ťemer,fepru.tep­rá /=ma jdnem,csaknem; most,mostan; csak akkor,csak most/. Ott, ahol az ősi - névmási tó a !>>p átmenet he­lyett a 1 •?» e változatot mutatja /tehát; a ti- yto helyett i% te lett/, nem középszlovák nyelvjé­rásből való a sző. Ilyen formális szó pl- a német "Ko, ja!" csszetételból keletkezett igen gyakori cseh "Ko jé!". A teprv és a teraz a fenti, régi típusú szavat "keveredé­sé R-hez tartoznak. így a teprv , trtov . trpó ; trpou , trnóú alakokból lett végül Gömörben a gúnyos Tripá­c í képzett szó azok megnevezés ére,akik megőrizték a ré­gi módosító szót és nem pótolták a teraz/ťeraz legújabb szavakkal sem. Eyilván az oroBZ "tyeperj" /=nost, jelenleg; ma / és a bohemizmusnak számító "teprv" /« csak akkor, csak most;

Next

/
Oldalképek
Tartalom