A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)

Történelem - C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez)

С. Tóth Norbert Item possessionem Potruhwelge vocatam, in qua capellam in honore Beati Stephani proto­martiris esset dedicata, octo sessiones mardurinales in se continentem, in binas partes, quatuor ses­siones a plaga occidentali habitas sibi invicem vicinas et apropinquantes prefatis Johanni et Ladis­lao; et residuas quatuor ad orientem iacentes ipsis Emerico et Benedicto. Tandem portionem possessionariam in Lwsan habitam, penes fluvium Oryawa existentem, in qua portioné due mardurine per prefatum Ladislaum nominibus alienis impignorate situarentur, in duas partes, unam earum secundum cursum dicti fluvii ab infra habitam dictis Johanni et Ladis­lao; et residuam medietatem ipsius portionis sepedictis Emerico et Benedicto divisissent, loco cuius per prefatum Ladislaum, ut prefertur impignorate, donee ipsi Johannes et Ladislaus eandem redime­rint, de portioné earundem in dicta Patrohwelge ipsis cedente, unam mardurinam portioni dictarum Emerici et Benedicti in eadem propinquiorem eisdem commisissent. Penultimo vero possessionem Byztra penes fluvium Zawa habitam, in qua novem sessio­nes mardurinales continerentur, quarum quatuor secundum cursum eiusdem fluvii ab infra existen­tes cum media memoratis Johanni et Ladislao; alias vero quatuor a superiori parte habitis similiter cum media prefatis Emerico et Benedicto. Ultimo autem possessionem Banouch similiter iuxta dictum fluvium Zawe iacentem, in qua decern sessiones iobagionales existèrent, in duas partes, quarum ab inferiori parte secundum cursum dicti fluvii Zawe habitam et medietatem, utputa quinque sessiones dictis Johanni et Ladis­lao; et a superiori parte similiter quinque prefatis Emerico et Benedicto separasset et distinxisset, quarum possessionum et portionum possessionariarum modo quo supra divisionibus factis, unicui­que partium prescriptarum suam portionem divisionaliter modo premisso seriatim cedentem azon határok között, ahogyan eddig voltak, iktatták nekik és örököseiknek örök joggal és visszavonhatat­lan birtoklásra salvis iuribus alienis. Az oklevelet privilégiális formában autentikus függő kettőspe­csétjével erősítette meg. Átírta Zs. 1410. márc. 16-i privilégiumában: 255. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1410-55. (DF 220538.) 229 Júl. 12. (Bude, f. VI. a. Margarethe) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki Posahaza-i Mátyás fia: Gáspár nevében, hogy Posahaza-i Oroz (dictus) Lőrinc leányai: Aguch, Nesthe és Erzsébet meg László fia: Márton mintegy 13 évvel ezelőtt Posahaza birtokon lévő részéhez tartozó szántóföldeket elfoglalva felszántották és bevetették potentia eorum mediante az ő igen nagy kárára; ezért megpa­rancsolja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike tudja meg az igazságot, majd idézze őket a nádori jelenlét elé ad terminum competentem, köztük függő per ne legyen akadály; a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Georgius de Fornos, Mathias de Kysdobron, Ladislaus de eadem, Gaspar de Davidhaza, Paulus de Homok, Stephanus de Guth, Lucas de Posahaza. Papíron, hátlapján a záró középpecsét darabjaival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1409-20. (DF 220478.) -A hátlapján konventi feljegyzés, amely szerint Kysdobron-i Mátyás királyi ember (a szövegben be­keretezéssel jelölve) és Gregely fráter in Beregh az apostolok szétoszlásának ünnepe utáni szerdán (júl. 17.) Possahaza-i részükön megidézték őket; datum 3. die. (júl. 19.) - Protocollumi bejegyzése: 1. BB pag. 278. 230 Júl. 12. (in Karaz, f. VI. [a.] 1 Margarethe) Roz gon-i Simon országbíró a leleszi konventhez. Tudják meg, hogy személyesen megjelentek előtte Darah-i Jakab fiai: Miklós, János és Lukács - a maguk meg uterinus frater-eik: Tamás és Dámján nevében, akiket János képviselt leleszi levéllel - egyfelől, másfelől Zenthersebet-i Boldizsár - a maga és felesége: Margit, meg Wasvary-i Fekech (dictus) 408

Next

/
Oldalképek
Tartalom