A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 42. (Nyíregyháza, 2000)

Helytörténet - Szabolcs megye Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában (A szöveget gondozta és a mutatót készítette: Mizser Lajos)

Szabolcs megye Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában Dadái járás 1. Báj Taktabáj Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. Balsa 3. Bércei Tiszabercel 4. Berkesz 5. Beszterec 6. Buj 7. Csobaj Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8. Demecser 9. Gáva Gávavencsellő része 10. Gégény 11. Ibrány 12. Kemecse 13. Kenézlő Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14. Keresztút Kótaj 15. Kék 16. Nagyfalu Tiszanagyfalu 17. Nagyhalász 18. Nyírbogdány 19. Oros Nyíregyháza része 20. Paszab 21. Pazony Nyírpazony 22. Polgár Hajdú-Bihar megye 23. Prügy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 24. Rakamaz 25. Rád Tiszarád 26. Sényő 27. Szabolcs 28. Szentmihály Tiszavasvári része 29. Taktakenéz Borsod-Abaúj-Zemplén megye 30. Tardos Tiszatardos Borsod-Abaúj-Zemplén megye 31. Tímár 32. Tiszabüd Tiszavasvári része 33. Tiszadob 34. Tiszaeszlár 35. Tiszaladány Borsod-Abaúj-Zemplén megye 36. Tiszalök 37. Túra Nyírtura 38. Vasmegyer 39. Vencsellő Gávavencsellő része 40. Viss Borsod-Abaúj-Zemplén megye 41. Zalkod Borsod-Abaúj-Zemplén megye Helynevek Szabóles Megyéből Báj községből 1. Báj község fekszik Szabóles Megyében. Dadái Járás Nagy váradi kerületben, Fő szolga birói szék helly Nyíregyháza. Megye székhely Nkálló. Fekszik az úgy nevezett Takta közön. Takta köznek neveztetik azon helly, mellyen T. Kenéz Pthrügy Báj, Csobaj, Tardos, és T. Ladány Községek. Takta köznek neveztetik e* hat község Szabolcsban azért; mivel a Takta fojó, melly Tisza Lucznál a' Tiszából ered, ezen községek határait keresztül kasul csavarogja - míg ismét ki indulási helye felé tart, - a' nélkül hogy egyebütt a- Tiszába menne. 2. A- községnek ezen ország szerte ismeretes neve él egyedül: Báj. 3. Vót e a' községnek hajdan más elnevezése? nem tudatik 4. Mikor említettík, mint község leg korábban? A jelenbeni birtokos a' Patay Család; Rákóczi meg bukása ólta bírja. 5. Honnan népesíttetett? nem tudatik. 6. Mit lehet tudni köztudomás, hagyomány, írott vagy nyomtatott hagyományokból a' név eredetéről s értelméről? Semmit. 7. A- község határában elő forduló topog­raphiai nevek. Túrós részint szántó, részint kaszálló föld — nevét honnan vette nem tudatik. Fekete erdő—. Mocsáros völgy erdő, a' Takta Ú formára körűi folyja. Tektej szántó és kaszálló föld — a' Takta vizéről Váradi fold szántó föld. Hajdan a- Patakyak előtt Váradi nevű kis földes ur birta. Paptelke Szántó föld, hihetőleg Pap birtoka volt. Fecske fark szántó föld, formájáról kapta nevét. Arany gyűrűs. Kút, egy nagy legelő közepén, köz monda szerint — arany gyűrűjét vesztette ott egy Pataynő Asszonyság. Zsombikos, kaszálló víz járásos hely levén a* másikat éri rajta. Kocsordos kaszálló. temérdek kocsord nevű füvet terem. Kereszt ér szántó föld, a- rajta keresztül menő két érről. Labirin thus. legelő a' Tisza szélén a.' fűz erével össze kötettetés ben— és tsoportos nyárfák 's fűz fák vannak benne, mint egy sziget fekszik a' Tisza és a védtöltések között. Füzes a' Tisza mentiben hosszan el nyúló — nyár és füz fákból álló erdő; szintén a' Tisza szélén és védtöltése között. Voy hát legelő, a' Tisza szélen, hihetőleg Vay nevű bírta vala. Puha szántó föld — homokos puha természetű földjéről. — Ibrány szántó föld közepében egy hosszú nagy fenékkel 's tóval; de amely már most a' szabályozás ólta — szántó földnek használható — Nevét onnan vette, mivel hajdan az Ibrányi tsalád bírta. Keczetó hajdan egy nagy ki terjedésű tó — 229

Next

/
Oldalképek
Tartalom