A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 6-7. - 1963-1964 (Nyíregyháza, 1965)

Jósa András: Bronzkori halmazleletek (Kemenczei Tibor értékelésével)

szakba tartozik. Kelet-Magyarországon azonban csak HA X korú leletegyütte­sekből ismerjük (Aranyos, Piricse, Uioara de Sus). Döge (Szabolcs-Szatmár т., kisvárdai j.). Egy nyélnyújtványos és egy tömör markolatú kard került együtt elő (LXV. t. 2—3). Müller-Karpe, a tömör markolatú kardot a liptói típus II. variánsába osztotta be, И Zíl/j eb HA 2 korszakba keltezte. 92 Vaja (Szabolcs-Szatmár т., baktalórántházi j.). A lelet tömör markolatú kardját (LXVI. t. 6), Müller-Karpe a liptói típus első variánsához sorolta. Kora ennek megfelelően HA X . A lelet nyél­nyújtványos kardjai megfelelnek ennek a keltezésnek. 93 Pazony (= Nyírpazony, Szabolcs-Szatmár т., nyíregyházi j.). Liptói típusú kardok a HA periódusból (LXV II. t. 7—8). M Tiszakarád (Borsod-Abaúj-Zemplén т., sátoraljaújhelyi j.). Csészés markolatú kard (LXV II. t. 9), a HB periódusba sorolható. Tiszakarádról még egy lelet ismeretes, csészés markolatú karddal. 95 Ez azon­ban nem azonos a most közölttel. Tuzsér (Szabolcs-Szatmár т., kisvárdai j.). Két liptói és egy csészés markolatú kard került itt együtt elő (LXV III. t.). A lelet kora ennek megfelelően HB periódus eleje. 9 ' 5 Nagyhalász (Szabolcs-Szatmár т., kemecsei j.). A romboid átmetszetű, vastag karperecek alapján (LXXIII. t. 1—2) a lelet a HA periódus elejére helyezhető. Szórványleletek. (LXIX. t. — LXXIII. t.). A szórványleletek közt szereplő tárgyak általában egyeznek a leletegyütte­sekben előforduló, már tárgyalt későbronzkori—koravaskori formákkal. Ezért külön nem foglalkozunk velük. Néhány, a megismert típusoktól eltérő tárgyat azonban meg kell külön is említenünk. így a hugyaji tőr (LXIX. t. 10) és egy Szabolcs megyei fejsze (LXXI. t. 54) a korai bronzkorba tartozik. Nem őskori viszont a LXIX. t. 19. sz. alatt feltüntetett kapa. Valószínűleg szintén nem az őskorból származnak a buzogányok (LXX. t. 24—32), noha a badalói leletből ismerünk egy bronz buzogányfejet. 97 Ez azonban a fentiek­től eltérő alakú. Meg kell említenünk, hogy Bernjakovic is inkább közép­korinak gondolja az Ungvár és Munkács környékéről származó számos szór­ványos példányt. 98 92 Müller-Karpe, H., Vollgriffschwerter . . . 22., XX. t. 4. MJósa A., Szabolcsmegyei bronzleletekről: Arch. Ért. 13 (1893) 168., 4. ábra.; Arch. Ért. 26 (1906) 281., 4. kép.; Hampel J'., A bronzkor . . . CXCVII. t. 4.; Müller­Karpe, H., Vollgriffschwerter . . . 22., XVIII. t. 5. MJósa A.: Arch. Ért. 26 (1906) 281., 11. kép.; Müller-Karpe, H., Vollgriffschwer­ter . . . XXIV. t. 9. ^Holste, F., Hortfunde ... XXIII. t,9— IL; Müller-Karpe H., Vollgriffschwer­ter ... 37., CLXI. t. C. wjósa A.: Arch. Ért. 13 (1893) 168., 1—3. kép.; Arch. Ért. 26 (1906) 280., 1—3. kép.; Hampel, J., A bronzkor . . . CXCVII. t. 1—3.; Müller-Karpe, H., Vollgrif fschwer­ter .. . XIX. t. 8. , XXXIV. t. 3., XXXVIII. t. 6. «Hampel J., A bronzkor . . . CLXXVIII. t. 5.; Bernjakoviö, K.: SA 8 (1960) VIII. t. 8. "8 Bernjakovic, K.: SA 8 (1960) 339. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom