Vonház István: A szatmármegyei német telepítés (Pécs, 1931)

Okmánytár

359 Te lek Nomina Personar'. Északrul való Soron Lakik rajta , Pusztá­| ban Latus translatum 13 11 Orosz Péter szomszédtságában, az előt ki lakot nem tudgyák, most Orosz László lakik raita Mellette más telek, az előtt ki lakta nein tudgyák, mostan Nagy János lakik raita A mellet item más telek, ki lakta nem tudgyák, mostan is Puszta Utánna más telek, ki lakta nem tudgyák, most Kerekes Tivadar lakja Annak szomszédtságában, ki lakta nem tudgyák, mostan is Puszta Az előt ki lakta, nem tudgyák, pro nunc lakja Fekete Pascully . Pro nunc Jakab Diák lakja, az előtt ki nem tudgyák Pusztaban álván, ki lakta nem tudgyák, mostan Olá Templom raita Az Előtt Fogas Mihally lakot raita, pro nunc Puszta Utánna pro nunc lakik Szylágyi Tivadar, az előtt ki nem tudgyák Mellette egy Puszta, szántó földhöz való lévén, mindig Szylágyi István birta, mind szántó földet (de nem övé hanem Portioja?* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Summa hujus 20 14 Nap* Keletrül* való Soron Harsánv András teleke fele . Szylágyi P lakik pro nunc, az előt nem tudgyák ki . . . Szvlágy András pro nunc, az előt ki, nem tudgyák Szőke Mihálly teleke fele Juszta Mihálly szomszédtságában . . . Item nap keletről Juszta szomszédtságában Mellette ki lakta nem tudgvák Nagy Bálint Majorja Pusztában. Nem Inscribáltatot Mellette más telek Ugyan Mellette Bondom István teleke fele pusztában Item mellete egy Sorban más 2 pusztában, ki lakta nem tudgyák Utána pro nunc Orosz János háza, az előt ki lakta nem tudgyák Mellette Murgully Lőrincz lakik most, az előt ki lakta nem tud­gyuk Vas teleke fele in deserto Fekete Mihállyé fele Nagv András, György és János özvegye Inscribálva Ambrus szomszédtságában Botos Mihálly Telekje fele Kerekes Ur nap kelet felől való szomszédtságában Kovács Mihály telekje fele 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Török Ferencz s. k. Summa hujus 6 13 Summa universalis 53 26 27 * Török Ferenc írása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom